Tercera edició del Premi Ambaixadora de la República de Polònia

dimecres, 18 setembre, 2019

 

Es convoca la tercera edició del Premi Ambaixadora de la República de Polònia en Espanya a la millor Tesi Doctoral i el Millor Treball Fi de Màster.

El Premi va ser creat amb el ple propòsit d'estimular i premiar l'excel·lència acadèmica i investigadora en l'àmbit d'Humanitats i Arts poloneses. Per aquest mateix motiu, la participació va dirigida a estudiants de Màsters i Doctorats que han realitzat una recerca relacionada amb l'àmbit humanístic i artístic.

Els treballs han d'estar escrits en castellà o anglès, i han d’haver estat presentats entre l'1 d'octubre de 2014 i el 30 de setembre de 2019. Els treballs han de constituir un aportació teòrica rellevant per al coneixement de les Lletres, les Arts i la Cultura poloneses a Espanya.

Els escrits originals, que han de ser els mateixos que es van defensar davant del tribunal, es lliuraran o remetran a l'Ambaixada de Polònia, C/Guisando 23 bis, 208035 Madrid abans de l'11 d'octubre de 2019.

S'ha de presentar un exemplar, cosit o amb algun tipus d'enquadernació en un sobre tancat juntament amb el formulari de presentació. Al sobre hi constarà la indicació Premio Ambaixador de la República de Polònia en Espanya. A més de l’exemplar imprès, s’ha d’adjuntar un CD amb el text amb format Word o PDF. Els exemplars han d’anar degudament identificats amb el títol, autor, programa de doctorat, universitat, data de defensa i qualificació. 

Els premis tindran les següents dotacions:

- Per a les Tesis Doctorals, un premi valorat en 1000 euros.

- Per a Treballs Fi de Màster, un premi valorat en 700 euros.

La decisió del jurat es farà pública el mes de novembre del 2019 al web de l’Ambaixada de Polònia a Madrid i es contactarà amb els guanyadors per correu electrònic. Els treballs no premiats es podran tornar a presentar fins que passin 5 anys després de la seva defensa. 

Web de l'Ambaixada:  https://madryt.msz.gov.pl/es/

Escola de Doctorat

​Gran Vía, 582, 1º
08011 Barcelona

Informació

Telèfon: 934 021 754

​Email: escola.doctorat@ub.edu