Termini ampliat: fins el 2 de març es pot demanar una Beca de Col·laboració en Comunicació amb l'Escola de Doctorat (estudiants de Grau i Màster)

dimecres, 13 març, 2019

Termini ampliat fins el 22 de març de 2019.

En el marc de la convocatòria extraordinària de beques de col·laboració de la Universitat de Barcelona, es convoquen beques amb l'Escola de Doctorat, la Facultat de Farmàcia i Ciències de l'Alimentació, la Facultat de Psicologia, Imatge Corporativa i Màrqueting, Patrimoni i Contractació i el Vicerectorat d'Igualtat i Acció Social de la Universitat de Barcelona. Les beques estan destinades als estudiants de grau i màster de la UB que no hagin gaudit d'una beca de col·laboració́ a la mateixa unitat, entitat externa, facultat o a l'IDP-ICE durant els 22 mesos consecutius immediatament precedents al de la convocatòria. La sol·licitud s'ha d'emplenar per via telemàtica a través de la seu electrònica de la Universitat de Barcelona (https://seu.ub.edu) fins el 18 de març de 2019. 

Beca de Col·laboració en Comunicació amb l'Escola de Doctorat

Activitat: donar suport a les tasques de comunicació de l'EDUB (Web, Xarxes Socials, Newsletter, etc,). 

Període de col·laboració: Del 2 de maig de 2019 al 30 d'abril de 2020, prorrogable fins a un màxim de 10 mesos. Període d'inactivitat: agost de 2019.

Dedicació i horari: 25 hores setmanals de 09:00 a 14:00

Dotació económica en brut: 617€ mensuals

Requisits específics:

Ser estudiant d'un ensenyament de grau o màster universitari de la Universitat de Barcelona
2. Justifica per escrit el nivell de català C1 (C suficiència) i/o acredita documentalment amb el certificat de nivell domini de català C1 del MCER (C suficiència).
3. Justifica per escrit el nivell de coneixement bàsic d'us de xarxes socials (Facebook, Twitter, Instagram, etc) i/o acredita documentalment amb el certificat acreditatiu.
4. Justifica per escrit el nivell de coneixement bàsic de Microsoft Office i/o acredita documentalment amb el certificat acreditatiu. 

Mèrits:

1. Es valorarà ser estudiant del grau de Comunicació Audiovisual i/o màster de Gestió de Continguts Digitals
2. Es valorarà tenir el nivell avançat d'anglès B2
3. Es valorarà als candidats mitjançant una entrevista, si escau 

Informació i sol·licitud

Convocatòria

Escola de Doctorat

​Gran Vía, 582, 1º
08011 Barcelona

Informació

Telèfon: 934 021 754

​Email: escola.doctorat@ub.edu