Dades

En aquest document podeu trobar una tria de les dades més rellevants pel que fa als Programes de doctorat al llarg dels cursos 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017.

Escola de Doctorat

​Gran Vía, 582, 1º
08011 Barcelona

Informació

Telèfon: 934 021 754

​Email: escola.doctorat@ub.edu