S’obre la convocatòria de beques pre-doctorals FPU

Lunes, 18 Diciembre, 2017

El Ministeri d’Educació, Cultura i Esports ha obert la convocatòria de 850 ajudes pre-doctorals als estudiants que vulguin dur a terme la seva tesi doctoral en una universitat espanyola. Aquestes beques tenen la finalitat de fomentar la formació investigadora mitjançant la realització d’una tesi doctoral i la formació acadèmica a través de l’adquisició de competències docents. Estan destinades a estudiants de qualsevol camp i tenen una retribució bruta mensual de 1.173€, més dues pagues anuals addicionals, amb una durada màxima de 4 anys.

Requisits i incompatibilitats:

El sol·licitant ha d’estar matriculat en un programa de doctorat d’una universitat espanyola o estar cursant un màster oficial que doni accés a un programa de doctorat.

Els estudiants estrangers que no hagin cursat la seva llicenciatura/grau o màster en castellà o una altra llengua oficial, hauran d’acreditar el seu coneixement de castellà o de la llengua oficial corresponent presentant un certificat acreditant com a mínim el nivell B2.

No en podran ser beneficiàries aquelles persones que hagin gaudit d’una ajuda anterior al moment de la incorporació igual o superior als 24 mesos. Tampoc podran presentar la seva sol·licitud els beneficiaris d’ajudes FPU de convocatòries anteriors.

Presentació de sol·licituds

Les sol·licituds es poden presentar de forma telemàtica fins el 29 de desembre del 2017 a las 14:00. Pots consultar tota la informació clicant el següent enllaç o consultant la guia de sol·licituds.

Escuela de Doctorado

​Gran Vía, 582, 1º
08011 Barcelona

Información

Teléfono: 934 021 754

​Email: escola.doctorat@ub.edu