Logo Universitat de Barcelona Facultat de Geografia i HistÚria imatge de maquetació
Inici Facultat UB imatge de maquetació
imatge de maquetació

8a ediciů Premi Maria AntÚnia Figuerola

El premi convocat per la Fundació Pedagògica EL BROT busca treballs de recerca  històricogeogràfics amb aplicació didàctica per alumnes de primària, secundària i batxillerat.

25/10/2019

La Fundació Pedagògica EL BROT convoca la 8a edició del premi anual Maria Antònia Figuerola de treballs de recerca  històricogeogràfics amb aplicació didàctica per alumnes de primària, secundària i batxillerat”, que té per objectiu impulsar iniciatives que aprofundeixin en el coneixement històric i geogràfic de Catalunya, motivar als alumnes d’estudis universitaris relacionats amb història, geografia i pedagogia a participar en experiències de recerca amb aplicació dins la pràctica educativa i obtenir propostes pedagògiques per millorar la qualitat de la didàctica de l’ensenyament de la història i geografia de Catalunya.

És essencial que els treballs aportin aspectes tant històrics com geogràfics de Catalunya. Els participants són lliures d’escollir el període històric al qual van destinats així com l’espai geogràfic al que facin referència. La part de proposta didàctica pot variar en quant als seus destinataris: educació primària, educació secundària obligatòria i batxillerat. També s’acceptaran propostes d’aplicació a més d’un nivell educatiu. Es valorarà positivament la creativitat del treball presentat.

Els treballs han d’estar escrits en llengua catalana i hauran de ser originals i inèdits. S’hauran de presentar 3 còpies en format paper i una còpia en suport informàtic (USB, CD), sense el nom dels autors. Juntament amb els originals, s’haurà d’entregar també, un sobre on s’especifiquin (consulteu les bases):
– Títol del treball.
– Nom i cognoms de l’autor.
– Adreça.
– Telèfon de contacte.
– Correu electrònic.
– Un document que acrediti acomplir els criteris demanats per poder participar com a estudiant.

El termini de lliurament de treballs és el 27 de març del 2020. I la dotació econòmica del Premi en aquesta vuitena edició és de 1.500 euros, pel primer premi i en absència d’aquest, l’accèssit de 500 euros i el compromís, per part de la Fundació, de la difusió del treball.

Per a qualsevol dubte o aclariment poden posar-se en contacte amb 93 477 11 95 o bé per correu electrònic a premimafiguerola@elbrot.es


imatge de maquetació
imatge de maquetació © Universitat de Barcelona Ediciů coordinada Geografia i HistÚria - Comunicaciů
Última actualització o validació: 25.10.2019->
imatge de maquetació