Altra oferta formativa

Altra oferta formativa

L'altra oferta formativa de la Universitat de Barcelona apareix dividida en dos programes de formació:

  • La Universitat de l'experiència ofereix cursos orientats a més grans de cinquanta-cinc anys dins del programa general patrocinat per la UB.
  • Es tracta d'una oferta d'activitats adreçada a persones interessades en les diverses matèries. No s'estableix cap requisit d'accés de manera general, sens prejudici que se'n puguin fixar algun d'específic per a una determinada activitat. La superació de l'activitat formativa comporta l'expedició d'un document acreditatiu sense cap qualificació associada.
Comparteix-ho: