Innovació docent

La docència de qualitat suposa innovar i repensar els procediments per aprendre i ensenyar per incorporar cada curs bones pràctiques, noves metodologies o eines. Les iniciatives d’innovació docent són equips de persones compromeses amb aquesta qualitat i que estableixen regularment objectius i propostes per anar millorant la docència universitària. El Vicerectorat de Docència de la UB desenvolupa el Programa de Recerca, Millora i Innovació en la Docència i l’Aprenentatge (RIMDA), oferint solucions que donen resposta adequada a les noves exigències acadèmiques i fomentant la millora de la qualitat de la docència a la Universitat de Barcelona.

L’activitat d’innovació docent es fonamenta a través de dos eines bàsiques:

Són  actuacions  d’innovació  desenvolupades  per  un/s docent/s  amb  una  planificació  i  durada  determinada,  orientades  a  la  millora  dels aprenentatges de l’alumnat implicat. Actualment a la Facultat estan en actiu 11 projectes d’innovació docent:

Coordinació: Javier Mangado Llach

Coordinació: GARI DE AGUILERA, BLANCA

Coordinació: FARGAS PEÑARROCHA, MARIA ADELA

Coordinació: Rubio Serrano, Laura

Coordinació: Soler Sala, Maria

Coordinació: MIREIA COMAS VIA

Coordinació: Buyreu Juan, Jordi

Coordinació: M. Karen Álvaro Rueda

Coordinació: SOLE BARJAU; QUERALT

Coordinació: Horta Calleja, Gerard

Coordinació: Ida, Mauro

Coordinació: Fargas Peñarrocha, Maria Adela 

Coordinació: Trave Allepuz, Esther 

Coordinació: Gregori Giralt, Eva Alicia 

Coordinació: Nerin Abad, Gustau 

Coordinació: JORDI IBARZ GELABERT

Coordinació: Sancho i Planas,Marta

Coordinació: Comas Via, Mireia

 

Són grups  de  docents  amb  la  finalitat  de  generar  i  mantenir iniciatives  d'innovació  docent  en  el  seu  context  mitjançant  el  desenvolupament  de projectes d'innovació docent i la difusió dels seus resultats i activitats. Les actuacions del grup s'orienten a l'assoliment dels objectius específics definits pel propi grup i s'ajusten a les línies d'innovació docent establertes pel VRDOA. La Facultat té els següents grups d’innovació docent reconeguts:

Coordinació: Sancho Planas, Marta

Coordinació: Menéndez Varela, José Luis

Coordinació: Mauro, Ida

Coordinació: García Sánchez, Manel

 

Altres eines i recursos