Innovació docent

La docència de qualitat suposa innovar i repensar els procediments per aprendre i ensenyar per incorporar cada curs bones pràctiques, noves metodologies o eines. Les iniciatives d’innovació docent són equips de persones compromeses amb aquesta qualitat i que estableixen regularment objectius i propostes per anar millorant la docència universitària. El Vicerectorat de Docència de la UB desenvolupa el Programa de Recerca, Millora i Innovació en la Docència i l’Aprenentatge (RIMDA), oferint solucions que donen resposta adequada a les noves exigències acadèmiques i fomentant la millora de la qualitat de la docència a la Universitat de Barcelona.

L’activitat d’innovació docent es fonamenta a través de tres eines bàsiques:

 • Projectes estratègics de centre (PEDC)

Aquests projectes s'articulen com a intervencions d'una durada aproximada de 2 a 4 anys que comprenen tot un seguit d'actuacions que han de permetre als centres disposar dels recursos i el suport necessari per actuar sobre aspectes de la seva docència considerats com a estratègics. Aquests projectes són els paraigües sota el que es poden implementar projectes d'innovació i de millora docent específics relacionats amb l'objectiu principal del projecte estratègic.

En aquest sentit, ens hem de felicitar ja que la facultat de Geografia i Història, conjuntament amb les facultats de Biologia i Medicina i Ciències de la Salut, ha aconseguit el primer PEDC interfacultatiu, únic en tota la Universitat de Barcelona. Es tracta del projecte Millora de l’aprenentatge en Osteologia a través de la creació d’una col·lecció osteològica docent que, en el cas de la nostra facultat, estarà coordinat pel Dr. Jordi Nadal Lorenzo, professor titular de prehistòria.

El projecte que estarà actiu del 01-09-2023 fins 30-07-2025, proposa la creació d'una col·lecció osteològica en col·laboració amb Cementiris de Barcelona. La part majoritària de la col·lecció s’emmagatzemarà a l'osteoteca de la Sala de Dissecció del Campus Bellvitge, mentre que la resta de la col·lecció i d’acord a les necessitats existents s’enviarà al Campus Clínic de la mateixa Facultat, a la Facultat de Biologia, i a la Facultat de Geografia i Història, per tal de resoldre la necessitat existent en aquest campus del mateix tipus de material. En el cas de la facultat de Geografia i Història, l'osteoteca es destinarà a la docència del grau d'Arqueologia i del Màster d'Estudis Avançats en Arqueologia.

 

 • Projectes d’innovació docent

Són actuacions  d’innovació  desenvolupades  per  un/s docent/s  amb  una  planificació  i  durada  determinada,  orientades  a  la  millora  dels aprenentatges de l’alumnat implicat. Els elements del Pla Docent en els que es proposa aplicar aquest nou enfocament són:

 • Competències que es desenvolupen
 • Objectius d'aprenentatge.

 

Actualment a la Facultat estan en actiu 8 projectes d’innovació docent:

 • EXPO-MOOC. Aprenentatge TIC del fons de Reserva de la UB en perspectiva de gènere (Finalització: 15/9/2023)

Coordinadora: Maria Adela Fargas Peñarrocha

 • Projecte d’Innovació Docent institucional de la Facultat de Biologia: com afavorir l’ús de metodologies d’aprenentatge actiu a les sessions de teoria mitjançant la compactació temporal de les assignatures (Finalització: 9/2/2024)

Coordinador: Francisco Javier Martin Vide

 • Alfabetització visual de l'estudiant d'Història de l'Art: disseny d'un protocol per al desenvolupament de la competència específica de lectura i interpretació de fenòmens artístics (Finalització: 30/9/2023)

Coordinadora: Eva Alicia Gregori Giralt

 • CTAEDIUM - [contra] TAEDIUM, Grup d’innovació Docent en Història Medieval, Paleografia i Diplomàtica (Finalització: 15/5/2025)

Coordinadora: Sancho Planas, Marta

 • GIDC-ODAS. Observatorio sobre la Didáctica de las Artes (Finalització: 15/5/2025)

Coordinador: José Luis Menéndez Varela

 • LLETRAD. Lletra de dona (Finalització: 15/5/2025)

Coordinadora: Maria Adela Fargas Peñarrocha

 • Debats sobre la història: aprenentatge interuniversitari i avaluació continuada en entorns digitals (DHISTAC ) (Finalització: 15/5/2025)

Coordinadora: Ida Mauro

 • CLIOGEN - Grup d'Innovació Docent sobre Gènere i Història (Finalització: 15/5/2025)

Coordinador: Manuel Garcia Sanchez

 • Desenvolupament de les competències de l’alumnat de Màster en Història contemporània en l’ús de tecnologies a través de la implementació de la Intel·ligència Artificial (IA)

Coordinació: Carles Viñas Gracia

 

 • Projectes de Millora Docent (PMD) 

Qualsevol PDI de la UB amb docència assignada pot presentar propostes centrades en la incorporació d'elements novedosos a la seva docència.

La finalitat d'aquest canvi en la proposta docent ha de ser la de generar una millora evident i demostrable dels aprenentatges de l'alumnat implicat.

Es reconeixeran noves propostes centrades en la implementació, a les assignatures proposades, de:

 • Metodologies actives i de validesa contrastada en l'àmbit acadèmic universitari. En aquest sentit, es pot consultar com a referencia el catàleg d'estratègies docents per la millora i la innovació.
 • Noves activitats formatives que generin evidències d'un millor rendiment acadèmic de l'alumnat implicat, respecte de les proposades fins al moment.
 • Nous recursos per l'aprenentatge que generin un millor rendiment acadèmic de l'alumnat implicat.
 • Nous elements o models per l'avaluació acreditativa dels aprenentatges.

 

En el cas dels Projectes de Millora Docent, els elements del Pla Docent en els que es proposa aplicar aquests canvis són:

 • Metodologia i activitats formatives
 • Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Altres eines i recursos