Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Logo Universitat de Barcelona Facultat de Geografia i Hist˛ria Imatge de diagramaciˇ
Beques, ajuts i premis Mobilitat nacional i internacional Treball i pràctiques externes Facultat UB imatge de maquetació
Imatge de diagramació
Atenció i Serveis a l'estudiant Imatge de diagramació
Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Imatge de diagramaciˇ Imatge de diagramaciˇ Imatge de diagramaciˇ
Imatge de diagramaciˇ
Informació acadèmica imatge de diagramació

Informació acadèmica

Per fer l'autoconsulta de l'expedient acadèmic:

marcador Estudiants/MónUB


Per consultar informació acadèmica d'interès dels teus estudis:

marcador Alumnes d'Antropologia Social i Cultural

marcadorAlumnes d'Arqueologia

marcador Alumnes de Geografia

marcador Alumnes d'Història

marcador Alumnes d'Història de l'Art

marcador Alumnes de Màsters i postgrau

marcador Alumnes de Doctorat


Per qüestions administratives o de gestió acadèmica:

marcador Secretaria d'Estudiants i Docència

 
imatge de diagramació
 
Sol·licitud de Beques i Ajuts imatge de diagramació Beques, ajuts i premis

Beques, ajuts, premis i programes específics de la UB i d'altres entitats.

marcador Consulta la pàgina de beques i ajuts per als alumnes de la Facultat


imatge de diagramació
 
Mobilitat imatge de diagramació

Mobilitat nacional i internacional

Si vols fer part dels teus estudis a una universitat espanyola o estrangera

marcador Consulta la pÓgina de mobilitat per als alumnes de La Facultat


 
imatge de diagramació
 
Treballar imatge de diagramació Treball i pràctiques en empreses

marcador Consulta la pàgina de treball i pràctiques externes per als alumnes de La Facultat


 
imatge de diagramació
 
Altres serveis i activitats imatge de diagramació

Altres serveis i activitats de la Facultat i de la UB

La Biblioteca del Campus i tota la Biblioteca de la UB.
 
marcador Biblioteca

Serveis generals de la Facultat.
 
marcador Serveis generals

Cursos i activitats de la UB per complementar els estudis: idiomes, català, cursos d'extensió universitària, activitats d'estiu...

marcador Altra oferta formativa de la UB

MónUB és la teva intranet com a estudiant de la UB. Tots els serveis i les activitats complementàries que la UB ofereix al conjunt dels seus membres.

marcador Estudiants/MónUB

 
imatge de diagramació
 
Serveis lingüístics imatge de diagramació

Serveis Lingüístics

Els Serveis Lingüístics (SL) tenen per missió la promoció de la formació en llengua catalana i l’assessorament lingüístic multilingüe per a les activitats acadèmiques, tècniques i administratives de la comunitat universitària, segons explicita l’article 6.5 de l’Estatut de la Universitat de Barcelona. A més de contribuir a la plena normalització lingüística del català, s’ocupa de la comunicació multilingüe en l’àmbit universitari; són línies prioritàries la gestió del castellà i l’anglès com a llengües de treball dins l’espai europeu d’educació superior, la revisió dels textos científics del PDI en anglès, l’acollida i la iniciació de l’alumnat nouvingut en la comprensió oral i escrita del català, i l’aprenentatge de la llengua catalana, tant en cursos presencials com a través del Campus Virtual per a tots els col·lectius.

 
imatge de diagramació
 
Xarxa de Dinamització Lingüística imatge de diagramació

Xarxa de Dinamització Lingüística

La Xarxa de Dinamització Lingüística té per finalitat sistematitzar harmònicament les accions encaminades a estimular l’ús de la llengua catalana en la docència, la recerca, l’administració i la gestió universitàries, la informació i la representació de la Universitat de Barcelona a l’exterior. Formen aquesta xarxa les comissions de dinamització lingüística (CDL) dels centres. A les CDL hi ha representats els diferents col·lectius: el professorat, el personal d’administració i serveis, i l’alumnat..

 
Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
  © Universitat de Barcelona Edició: Secretaria d'Estudiants i Docència Facultat de Geografia i Hist˛ria
Última actualització o validació: 20.01.2015