Es publica ‘Compromisos etnográficos’, un llibre en homenatge a l’antropòleg Joan Frigolé

frigolé

Moment de l’entrega del llibre a Joan Frigolé per part dels seus companys, el passat 26 de març.

Compromisos etnográficos. Un homenaje a Joan Frigolé (Publicacions i Edicions de la UB, 2016) acaba de sortir al carrer. Editat per Camila del Mármol, Xavier Roigé, Joan Bestard i Jesús Contreras, neix amb la idea de retre homenatge a l’antropòleg Joan Frigolé amb ocasió de la seva jubilació del Departament d’Antropologia de la Facultat, un ritual de pas administratiu que no significa el final de l’escriptura, la crítica i la reflexió, però que ha servit com excusa per reunir a diversos companys i companyes de professió i de vida, per escriure un text inspirat d’alguna manera en l’obra de Joan Frigolé. Els textos resultants reflecteixen de manera explícita com els va influir el pensament i la veu crítica del mestre a l’hora de pensar i repensar els seus camins etnogràfics.

L’etnografia és una de les bases de la recerca en antropologia social i cultural. A partir del treball de camp en un territori i amb una població específica, busca aconseguir un coneixement profund de les diferents realitats existents, exercint una mirada externa per aprendre les seves interioritats. Aquest llibre planteja com els etnògrafs aborden el seu compromís en emprendre la investigació, en un procés d’anàlisi i reflexió que els obliga a replantejar-se contínuament els seus supòsits. Tots els articles continguts en ell estan inspirats en les línies d’estudi que ha desenvolupat l’antropòleg Joan Frigolé, que abasten des de l’etnografia i el treball de camp fins a la literatura, passant per les relacions de parentiu i els models de procreació.

Hi participen (per ordre d’aparició al llibre): Jesús Contreras, Camila del Mármol, Ferran Estradam Xavier Roigé, James W. Fermandez, Carles Salazar, Ignasi Terradas, José Luis Garcia, Luis Calvo, Susana Narotzky, Anne Cadoret, Enric Porqueres, Joan Bestard, Dolors Comas, Manuel Gutiérrez, Ramon Sarró, Stanley Brandes, Oriol Beltran, Ismael Vaccaro, Josefina Roma, María Cátedra, Joan Prat.