Com era la Guia de l’Estudiant al 1978?

Aquest mes de setembre comença el nou curs 2014-2015, per a celebrar-ho, volem recuperar la Guia de l’Estudiant de 1978, i ensenyar-vos com era en aquells anys. Tot un document històric!

Aquest document contenia tota la informació necessària pels alumnes de nou accés. Per exemple podem trobar la informació referent als òrgans de govern o els departaments de la Facultat. El Degà en aquell moment era el Dr. Emili Giralt, i la Facultat estava constituïda per 4 seccions de departaments: La secció de Geografia, la d’Història, la d’Història d’Amèrica i la d’Història de l’art.

La Guia incloïa també informació dels serveis que oferia la Universitat com la Secretaria d’Estudiants, la  Biblioteca o els Esports de la UB, a més dels diferents tràmits administratius.

Així mateix, s’hi podien consultar els plans d’estudis de les diferents llicenciatures: Geografia (Modalitat de Física, Humana, Regional i General), Història de l’Art, Prehistòria i Història Antiga, Història Medieval, Història Moderna, Història Contemporània, Història d’Amèrica, ofertes també en horari nocturn, a diferència dels graus actuals (Antropologia Social i Cultural, Arqueologia, Geografia, Història i Història de l’art).

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
11 12 13 14 15