Moments històrics de les dones a Catalunya

La Biblioteca Virtual de Investigación y Docencia (BVID) d’accés obert, publica “Moments històrics de les dones a Catalunya“, una obra pensada, coordinada i, en part, escrita per Núria Jornet Benito, María-Milagros Rivera Garretas i Elisa Varela Rodríguez, investigadores del Centre de Recerca Duoda de la Universitat de Barcelona.

L’obra presenta una col·lecció de noranta-set moments de la història de Catalunya, agrupats en sis grans blocs temàtics, com són: L’Educació, llengua materna i escriptura, La vida de l’esperit, El cos creador, La política de les dones, Les artistes i L’Economia, en els quals les dones deixaren el signe de la llibertat femenina en el món.