Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Logo Universitat de Barcelona Facultat de Geografia i Història Imatge de diagramaciˇ
Inici Facultat Enrere
  Inici UB  
Imatge de diagramació
Imatge de diagramació
Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Imatge de diagramació
 
Secretaria d'Estudiants
Informació General
Atenció al professorat
Atenció a l'alumnat
Alumnat de grau
Alumnat de màster universitari
Alumnat de postgrau
Alumnat de doctorat
Alumnat de llicenciatura
Busties de contacte
 
Icona d'informació Per a més informació:

Secretaria d'Estudiants i docència
Facultat de Geografia i Història

C/Montalegre, 6
08001 Barcelona
Telèfon: 93 403 77 28 /29

     
Imatge de diagramació

 
 
 
 

Tràmits i documents. Curs 2018-19


 
 

Per a tots els casos consulteu la NORMATIVA ECONÒMICA DE LA UB

Si l'alumne és becari cal que sol·liciti l'anulació de la beca i aboni l'import de la matrícula abans de demanar l'anul·lació.

Anul·lació d'assignatures sense dret a devolució de l’import

Termini
Assignatures 1r semestre i anuals: de l'1 al 31 d’octubre de 2018
Assignatures 2n semestre: del 1 de febrer al 8 de març de 2019*

* El procés d'ampliació de matrícula d'assignatures de segon semestre s'ha unificat amb el d'anul·lació d'assignatures de segon semestre, per interès personal (sense devolució de l'import).
Podeu realitzar conjuntament l'ampliació i l'anulació d'assignatures en una única sessió.

Sol·licitud on-line:
mónUB (Menú personal > Automatrícula i resguards de matrícula)

L'estudiant podrà accedir i confirmar canvis en l'aplicatiu, dues vegades.

Cal estar al dia dels rebuts de pagament de la matrícula abans de sol·licitar l’anul·lació.

IMPORTANT:

En el cas que s’hagi formalitzat la matrícula com a becari de caràcter general i de mobilitat: Abans de formalitzar l’anul·lació parcial de la matrícula, has d’informar-te a la Unitat de Beques i Ajuts a l’Estudiant si aquesta anul·lació implica la pèrdua del dret a gaudir de la beca.

L’anul·lació d’assignatures es regeix pel compliment de la normativa de permanència de la UB per als ensenyaments de grau de la UB i dels requisits establerts en els plans d'estudis dels ensenyaments de grau.:

- Normativa permanència UB versió íntegra
- Resum normativa de permanència UB

punt Un cop anul·lades les assignatures no constaran en les actes i no tindran penalització econòmica (assignatures repetides) a la propera matrícula.

Anul·lació total de la matrícula :

Per reassignació de plaça per preinscripció general universitària en una universitat pública

Termini:
Abans del 23 d’octubre de 2018. Amb dret de devolució dels imports dels crèdits matriculats i dels serveis (excepte taxes de gestió).

Sol·licitud:
Imprès de sol·licitud (S.1)

La devolució d'aquest import no és d'aplicació si la reassignació de plaça s'ha produït per haver sol·licitat un canvi de preferència o una nova preinscripció en convocatòries posteriors.

Anul·lació total de la matrícula:

Per malaltia greu degudament acreditada

Termini:
Fins al 31 d'octubre de 2018.

Sol·licitud:
Imprès de sol·licitud (S.1)
Cal lliurar a Secretaria un informe mèdic:

  1. Amb el diagnòstic.
  2. Expedit pel Servei Català de la Salut,  o de l’organisme equivalent en altres comunitats autònomes, o segons el col·lectiu (MUFACE).
  3. On s'especifiqui, concretament, que l'estudiant no pot seguir l'activitat acadèmica amb normalitat.

Es retorna l'import dels crèdits matriculats. No es tornen taxes ni serveis.

En el cas que s’anul·li totalment la matrícula d’un estudiant de primer any per causa de malaltia greu, es podrà demanar la reserva de plaça i, si la resolució és positiva, no caldrà tornar a fer la preinscripció.

Anul·lació de la matrícula per interés personal de l'estudiant

1. Alumnes de nou accés, amb dret a devolució de l'import dels crèdits matriculats

Termini:
Abans del 26 de setembre de 2018.

Sol·licitud:
Imprès de sol·licitud (S.1)

Cal estar al corrent del pagament dels rebuts de matrícula vençuts. Aquesta anulació no comporta la reserva de plaça.

2. Resta dels alumnes, sense dret a devolució de l'import de la matrícula

Termini:
Fins al 31 d'octubre de 2018.

Sol·licitud:
Imprès de sol·licitud (S.1)

Cal haver abonat l’import de la matrícula abans de sol·licitar l'anul·lació.

Anul·lació de matrícula per casos greus i excepcionals

Sol·licitud:
Imprès de sol·licitud (S.4)
Cal lliurar a Secretaria la documentació i el justificant del motiu exposat.

Termini:
Sense termini.

Cal haver abonat l’import de la matrícula abans de sol·licitar-ne l’anul·lació fora dels terminis establerts per la UB. En cas contrari, no s’estudiarà la sol·licitud presentada.

L’anul·lació de la matrícula ha de garantir el compliment del que estableixi la normativa de permanència que sigui d’aplicació.

En el cas que s’anul·li totalment la matrícula d’un estudiant de primer any, es podrà demanar la reserva de plaça i, si la resolució és positiva, no caldrà tornar a fer la preinscripció.

 
 
 
Imatge de diagramació
Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
  © Universitat de Barcelona Edició: Secretaria d'Estudiants i Docència
Última actualització o validació: 19.09.2018