Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Logo Universitat de Barcelona Facultat de Geografia i Història Imatge de diagramació
Òrgans de govern i consell d'estudis Facultat UB   
Imatge de diagramació
Òrgans de govern i consell d'estudis Imatge de diagramació
Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Imatge de diagramació
Índex
Òrgans de govern
Deganat
Junta de Facultat
Comissions
Consell d'estudis
Consell assessor
Consell de l'alumnat
 
Icona d'informació

Per a més informació:

Facultat de Geografia i Història

Montalegre, 6
08001 BarcelonaA
Telèfons: 93 403 77 28 / 29

Imatge de diagramació Imatge de diagramació  
 

Junta de Facultat

La Junta de Facultat n'és l'òrgan de govern col·legiat i està constituïda inicialment d'acord amb els percentatges previstos a l'article 16.1 de l'Estatut de la UB per:

  • un 51% de professorat funcionari dels cossos docents universitaris (26 representants)
  • un 9% d'altre personal docent i investigador (4 representants)
  • un 30% d'estudiants, entre els de grau, màster i doctorat (15 representants)
  • un 10% de personal d'administració i serveis (5 representants).
  1. El nombre màxim de membres elegits de la Junta, inclòs el degà o la degana, està fixat en cinquanta, els quals s'han de renovar cada quatre anys, sense perjudici que la normativa electoral d'estudiants pugui establir un període inferior.
  2. La Junta de Facultat podrà, mitjançant acord i segons la legislació que estigui vigent, modificar aquesta distribució percentual amb l'objectiu de fomentar la representació més equitativa dels diferents col·lectius.
  3. L'elecció de representants del professorat dels cossos docents universitaris, de l'altre personal docent i investigador i del personal d'administració i serveis a la Junta de Facultat es regirà per la normativa aprovada pel Claustre Universitari.
  4. Les eleccions dels representants dels estudiants a la Junta de Facultat i altres òrgans de govern i el termini i la renovació de la seva representació es regirà per la normativa electoral d'aquest col·lectiu aprovada pel Claustre Universitari.
  5. La Junta és presidida pel degà o la degana. També en formen part sense vot els membres de l'equip de govern, els directors i les directores dels departaments adscrits, els i les caps d'estudis dels ensenyaments adscrits, el o la cap de secretaria i l'administrador o l'administradora de Centre en el cas que no siguin elegits directament per a formar part de la mateixa.
  6. El nombre màxim de membres elegits de la Junta, inclòs el degà o la degana, és fixat en cinquanta, els quals s'han de renovar cada quatre anys, sens perjudici que la normativa electoral
Membres de la Junta
Membres de la Junta
Alumnat
Cornellà Cort, Aina
Lloberas Lafuente, David
Llorens Nachón, Martí
Moreno Bazán, Maida Belén
Moncasí Borràs, Júlia
Navarro González, Paloma
Pujol Sans, Pau
Rovira i Miró, Aleix
Pasqual i Queralt, Marta
Ballarín i Tabueña, Víctor
Masip i Colomer, Mar
Martín i Pons, Jordi
Pericas i Borreguero, Marta
Riba Castany, Oriol
Coral Fernandez, Martí
Personal funcionari docent universitari
Abelló Güell, Teresa
Aviñoa Perez, Xose
Beltran Costa, Oriol
Buenacasa Pérez, Carles
Buxeda Garrigós, Jaume
Carbonell Guberna, Jaume
Cattini, Giovanni Conrad
Dantí Riu, Jaume
Estrada Bonell, Ferran
Font Garolera, Jaume
Fullola Pericot, Josep Ma.
Garcia Coll, Arlinda
Garí de Aguilera, Blanca
Jubany Baucells, Olga
Laviña Gómez, F. Javier
Lluch Bramon, Rosa
Mayayo i Artal, Andreu
Piñol Alabart, Daniel
Piqueras Cespedes, Ricardo
Riera Mora, Santiago
Roigè Ventura, Xavier
Sancho i Planas, Marta
Santacana Torres, Carles
Solé Barjau, Queralt
Terès Tomàs, Rosa Ma.
Tous Mata, Meritxell
Altre personal docent investigador
Canals Vilageliu, Roger
Frago Clols, Lluís
Lluís Falcó, Josep
Mauro, Ida
Personal d'administració i serveis
Ariso Cruz, Silvia
Obon Sanz, Maria Olga
Peña Lancho, Ana Ma.
Peñalver Morral, Ana
Vidal i Biosca, Sílvia
Membres amb veu i sense vot
Estrada Bonell, Ferran
Gené Pinós, Pilar
Ibáñez Andujar, Àngels

López-Bustins, Joan Albert

López Cachero, Javier

Conejo da Pena, Antoni

López Palomeque, Francisco M.
Convidats
Clavell García, Anna


Actes
Actes del CURS 2017-18
DIA PDF
15 de desembre 2017 arxiu pdf
23 d'octubre 2017 arxiu pdf
3 d'octubre 2017 arxiu pdf

 

Actes del CURS 2016-17
DIA PDF
1 de juny 2017 arxiu pdf
14 de març 2017 arxiu pdf
16 de gener 2017 arxiu pdf
14 de desembre 2016 arxiu pdf

 

Actes del CURS 2015-16
DIA PDF
12 de juliol 2016 arxiu pdf
25 de maig 2016 arxiu pdf
11 d'abril 2016 arxiu pdf
29 de març 2016 arxiu pdf
4 de desembre 2015 arxiu pdf
2 d'octubre 2015 arxiu pdf

 

Actes del CURS 2014-15
DIA PDF
18 de juny 2015 arxiu pdf
26 de maig 2015 arxiu pdf
25 de març 2015 arxiu pdf
10 de desembre 2014 arxiu pdf
7 d'octubre 2014 arxiu pdf

 

Actes del CURS 2013-14
DIA PDF
2 de juliol 2014 arxiu pdf
11 de juny 2014 arxiu pdf
20 de gener 2014 arxiu pdf
28 d'octubre 2013 arxiu pdf

 

Actes del CURS 2012-13
DIA PDF
10 de juliol 2013 arxiu pdf
18 d'abril 2013 arxiu pdf
22 d'octubre 2012 arxiu pdf

 

Actes del CURS 2011-12
DIA PDF
21 de juny 2012 arxiu pdf
16 de maig 2012 arxiu pdf

 

 

 

 
 
Imatge de diagramació
Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
  © Universitat de Barcelona Edició: Secretaria d'Estudiants i Docència Facultat de Geografia i Història
Última actualització o validació: 23.10.2018