Comissió de Qualitat

La Comissió de Qualitat de la Facultat garanteix la implantació i l'efectivitat del sistema de qualitat de la facultat.

Aquesta comissió i els agents que s’hagin definit en el sistema de qualitat treballen de manera coordinada i sincronitzada en el disseny i desplegament del sistema de qualitat, en l’elaboració de la memòria anual i el seguiment de la planificació estratègica per tal de:

 • garantir que es mesuren, s’analitzen i s’utilitzen els resultats (de l’aprenentatge, de la inserció laboral i de la satisfacció dels diferents grups d’interès) per a la presa de decisions i la millora contínua de la qualitat dels ensenyaments oferts per la facultat;
 • supervisar l’execució efectiva dels ensenyaments i informar la societat sobre la seva qualitat;
 • garantir que en qualsevol moment els ensenyaments estan en condicions de superar amb èxit el procés de seguiment i d’acreditació de les agències externes, tal com estableix la normativa espanyola.

Comissió de Qualitat de la Facultat de Geografia i Història

Presidència: Jaume Carbonell Guberna

Membres:

 • Marta Sancho Planas
 • Maria Rosa Terés Tomás
 • Roger Canals Vilageliu
 • Ferran Estrada Bonell
 • Carles Buenacasa Perez
 • Juan Ramon Triadó Tur
 • Javier López Cachero
 • Joan Albert López-Bustins
 • Ángels Ibañez Andujar
 • Pilar Gené Pinós
 • Felix Carbonell Roca
 • Jordi Martín Pons

Menú

Contacte

excel HUBc BKC