Logo Universitat de Barcelona Facultat de Geografia i Història imatge de maquetació
imatge de maquetació
Inici Facultat Enrere Inici UB imatge de maquetació
imatge de maquetació imatge de maquetació imatge de maquetació
 

Icona d'informació Més informació:

Facultat de Geografia i Història
imatge de diagramació
Montalegre, 6
08001 Barcelona
imatge de diagramació
Telèfon: 93 403 77 28 /29

imatge de diagramació
icona mailSecretaria
imatge de maquetació
imatge de maquetació

Defensa dels Treballs finals de Grau - Curs Curs 2017-18


El treball final s’ha d’exposar oralment davant d’un tribunal. Aquest tribunal o comissió avaluadora serà nomenada per la Comissió
de TFG de cada ensenyament.

Les comissions avaluadores estaran constituïdes per un mínim de dos professors (un president i un vocal) i un màxim de tres (un president i dos vocals). En qualsevol cas, l'acte de defensa pública no es podrà dur a terme en presència de menys de dos membres. Com a mínim, un dels professors de la comissió estarà vinculat al bloc temàtic del TFG o bé podrà ser un dels tutors o tutores del bloc temàtic.

Les modificacions s’actualitzaran únicament en el Campus Virtual de l’assignatura:

- Antropologia

- Arqueologia

- Geografia

- Història

- Història de l'Art

 

 

     
imatge de maquetació
imatge de maquetació © Universitat de Barcelona Edició coordinada Geografia i Història - Comunicació
Última actualització o validació: 08.06.2018
imatge de maquetació