Català

Projectes actius

2019-2020. Seguiment de l'estat ecològic de la llacuna de La RicardaAjuntament del Prat de Llobregat. IP: Núria Bonada

ricarda2018
 2018-2021.Avances en ecología de metacomunidades en ríos intermitentes para la mejora de su conservación y gestión (MECODISPER).Programa Nacional de ciencias y tecnologías medioambientales.  Ministerio de Economia y Competitividad, IP: Núria Bonada 


MECODISPER
 2015-2019.Science and Management of Intermittent Rivers and Ephemeral Streams (SMIRES). COST (European Cooperation in Science and Technology). EU Framework Programme Horizon 2020, IP:Thibault DATRY  SMIRES
 2014-2018. LIFE - TRivers: Implementing the Water Framework Directive to temporary rivers: tools for the assessment of their ecological status. Financial instrument for the environment (LIFE) - European Union. IP: Narcís Prat.  logoTRivers
 1994-actualitat. Qualitat Ecològica dels Rius de la Província de Barcelona
  • 2013-actualitat:CARIMED: Efectes del Canvi Ambiental en les comunitats d’organismes dels RIus MEDiterranis. Àrea d'Espais Naturals. Diputació de Barcelona. IP: Narcís Prat


qualEcoBCN

 

 

Back To Top