Català

Treballs de recerca

Treballs de recerca de Máster dirigits per membres del grup

newICONMarc Marimon Tarter. 2018. Effects of flow intermittence on fish fauna in Mediterranean-climate rivers. Màster en Ecología, Gestió i Restauració del Medi Natural. Directora: Núria Cid Puey (PDF

newICONAnna Sofia Salinas Ivanenko. 2018. Species persist while haplotypes perish. Global patterns of genetic diversity and structure across freshwater insect species. Màster en Ecología, Gestió i Restauració del Medi Natural. Director: Cesc Múrria i Farnós (PDF

newICONGabone Iturrarte Urrutia. 2018. Drivers of the community functional diversity of freshwater macroinvertebrate across biogeographical regions and habitats. Màster en Biodiversitat. Director: Cesc Múrria i Farnós (PDF

Mònica Navarro Turmo. 2017. La biodiversitat a les basses naturalitzades de Barcelona. La seva gestió afavoreix o disminueix les poblacions de mosquits?. Màster universitari d’Ecologia, Gestió i Restauració del Medi Natural. Tutor: Narcís Prat (PDF)

Aida Viza Sánchez. 2016. Predicting future species distribution of Odonata in westernmost Mediterranean region under Climate Change. Master's degree in Ecology, Environmental Management and Restoration. Tutor: Cesc Múrria i Farnós (PDF)

Laura Casanova Batlles. 2016. Seasonal variations of macroinvertebrate community along a latitudinal gradient. Master's degree in Ecology, Environmental Management and Restoration. Tutora: Núria Bonada (PDF)

Maria Soria Extremera. 2015. Macroinvertebrates seasonal variation between perennial and temporary streams of Mediterranean-climate in Catalonia and Chile: structure and function Master's degree in Ecology, Environmental Management and Restoration Tutora: Núria Bonada (PDF)

Aina Garcia Raventós. 2015. On the origin and assembly of communities: Diversity patterns of Trichoptera across a latitudinal gradient in Europe Master's degree in Ecology, Environmental Management and Restoration Tutor: Cesc Múrria i Farnós (PDF)

Miquel Sala Prat. 2015. Efectes subletals de la salinització en Hydropsyche exocellata Master's degree in Ecology, Environmental Management and Restoration Tutors: Narcís Prat i Miguel Cañedo-Argüelles (PDF)

Miguel Ángel Ávalos. 2015. Effects of flow cessation on macroinvertebrate communities along a mediterranean temporal stream: structural and functional aspects Master's degree in Ecology, Environmental Management and Restoration Tutors: Narcís Prat i Núria Cid (PDF)

Marc Bernabeu Pous. 2014. Macroinvertebrate variability in mediterranean and temperate streams: unimpacted and impacted river basins Master''s degree in Ecology, Environmental Management and Restoration Directora: Núria Bonada (PDF)

Maria Belmonte. 2013. Efectos del barbo de montaña (Barbus meridionalis) sobre la comunidad de macroinvertebrados en un río mediterráneo. Master en Biodiversitat. Directora: Maria Rieradevall. Co-director: Pablo Rodríguez (PDF)

Laura Madrid. 2013. Caracterització de la comunitat actual i representativitat en el sudfòssil recent dels Quironòmids (Insecta: DIPTERA) a llacs càrstics de la Península Ibérica. Master d''Ecología, Gestió i Restauració del Medi Natural. Directors: Maria Rieradevall i Narcís Prat. (PDF

Gabriela Peixoto. 2013. Evaluación de las respuestas de la comunidad de macroinvertebrados acuáticos a la salinización a través del uso de mesocosmos. Master d''Ecología, Gestió i Restauració del Medi Natural. Directores: Dr. Narcís Prat i Dr. Miguel Cañedo-Argüelles Iglesias (PDF

Alba Santaló Rius. 2013. Determinació del estat ecològic del riu Ripoll a Castellar del Vallés: recuperació de l’estat ecològic del riu després de l’impacte d’una indústria tèxtil. Master d'Ecología, Gestió i Restauració del Medi Natural. Director: Dr. Narcís Prat. (PDF

Rubén Ladrera Fernández. 2012. Estudio del estado ecológico de los cursos fluviales del parque natural sierra de cebollera (la Rioja) en base a la comunidad de macroinvertebrados acuáticos. Máster Oficial en Ecología Fundamental y Aplicada (Especialidad en Sistemas Terrestres y Acuáticos Continentales). Director: Narcís Prat (PDF)

Caroline Alejandra Carvacho Aránguiz. 2012. Estudio de las comunidades de macroinvertebrados bentónicos y desarrollo de un índice multimétrico para evaluar el estado ecológico de los ríos de la cuenca del Limari en Chile. Máster Oficial: "Agua. Análisis Interdisciplinario y Gestión Sostenible". Director: Narcís Prat.  (PDF)

 


Treballs de final de Grau de Biologia dirigits per membres del grup

Eva Noguera Ropero. 2016. Temporalitat dels rius mediterranis: comunitat de peixos. Projecte Final de grau de Biologia. Tutora: Núria Cid Puey. (PDF)

Joaquim de Gispert Pi. 2015. Grain size selection in case building by the mountain cased- caddisfly species Potamophylax latipennis (curtis, 1834). Projecte Final de Biologia. Tutora: Núria Bonada (PDF)

Joana Coscollar Casamayor. 2015. Caracterització de la comunitat actual de macroinvertebrats bentònics presents al litoral del llac Enol. Projecte Final de Biologia. Tutors: Maria Rieradevall i Narcís Prat (PDF)

Josep Mora. 2015. Resposta espaciotemporal dels macroinvertebrats del riu Ripoll a una descàrrega d’aigües industrials depurades. Projecte Final de Biologia. Tutor: Narcís Prat (PDF)

Miquel Sala Prat. 2014. Ecologia de rius salins mediterranis: la Riera Salada com a estudi de cas. Projecte Final de Biologia. Tutor: Narcís Prat (PDF)

 


Treballs de final de Grau de Ciències Ambientals dirigits per membres del grup

Rubén Gómez Bahamonde. 2017. Estudi de comunitats de cladòcers com a paleoindicador al llac Enol. Projecte Final de Grau en Ciències Ambientals. Tutor: Narcís Prat (PDF)

Carla van Esso Castellet. 2016. Els rius temporals mediterranis i els efectes de la perennialització. Projecte Final de Grau en Ciències Ambientals. Tutora: Núria Cid Puey (PDF)

Marina Almendro Rufart. 2016. La llacuna de la Ricarda: són suficients les mesures correctores aplicades per restablir el seu estat ecològic? Projecte Final de Grau en Ciències Ambientals. Tutor: Narcís Prat (PDF)

Marc Pascual Ullod. 2014. Canvis en l’eutrofització d’una llacuna somera del delta del Llobregat. Projecte Final de Grau en Ciències Ambientals. Projecte Final de Grau en Ciències Ambientals. Tutor: Narcís Prat (PDF)

Maria Soria Extremera. 2013. L’hàbitat hidràulic i els trets biològics dels insectes aquàtics a la Riera de Santa Fe (Montseny). Projecte Final de Grau en Ciències Ambientals. Directora: Núria Bonada (PDF

Ariadna Veas Bernal. 2013. Efectes de l''incendi de l''Alt Empordà sobre la comunitat de macroinvertebrats aquàtics dels rius Muga i Ricardell. Projecte Final de Grau en Ciències Ambientals. Director: Narcís Prat (PDF)

Miguel Ángel Ávalos. 2012. Utilització dels macroinvertebrats bentònics per a l''avaluació de l''estat ecològic del riu Ripoll. Projecte Final de Grau en Ciències Ambientals. Director: Narcís Prat (PDF)

 


Treballs de recerca de batxillerat co-tutoritzats per membres del grup

Lluc Tost López. 2016. Estudi ecològic de la riera de Sant Just Desvern. Treball de Recerca. Tutora: Alèxia Cid. Asserorat tècnic i metodològicament pel grup F.E.M. (PDF)

Gemma Guarí Borràs. 2014. L’estat ecològic del riu Matarranya. Treball de Recerca. Tutora: Àngels Ferré. Asserorat tècnic i metodològicament pel grup F.E.M. (PDF)

Gemma Rins. 2012. L’ESTAT ECOLÒGIC DEL RIU CANALETES. Treball de Recerca. Tutores: Cinta Cardona / Begonya Falcó. Cotutora del grup: Núria Cid. (PDFHanna Lotoshynska. 2013. PROJECTE MESOCOSMOS: Estudi de l’efecte de la salinitat en el medi fluvial de Cardona. Treball de Recerca. Tutor: Carolina Martínez. Tutor de PCB: Miguel Cañedo-Argüelles. (PDF

Natàlia Franco Muñoz. 2012. SALINITZACIÓ DELS RIUS PER LA INDÚSTRIA MINERA MINERA - Estudi de la comunitat d’algues. Treball de Recerca. Tutor: Josep Maria Calverol. Tutor de PCB: Miguel Cañedo-Argüelles. (PDF)

Back To Top