Logo Universitat de Barcelona Faculty of Physics layout image
Català Español UB layout image
    Contact Search UB Directory imatge de maquetació
layout image
General information
Homepage
The Faculty
EHEA bachelor’s degrees
Master’s degrees, postgraduate studies and doctoral programs
Other learning opportunities
Visiting students, teaching staff and researchers
Research
Institutes and lines of research
Research groups
Teaching innovation groups
Calendar
Society
Employment and Careers
layout image

 

imagen de maquetación
imatge de maquetació
  Research

Consolidated research groups

Research groups
Web
Information
Astronomia i astrofísica
Bioelectrònica i nanobioenginyeria: SIC-BIO
Capes Fines i Enginyeria de Superficies
Dosimetria i Radiofísica Mèdica
Física de biomoléculas i sistemes petits (Small Biosystems Lab)
Física Estadística
Física i Enginyeria de Materials Amorfs i Nanoestructures (FEMAN)
Física no lineal
Física Nuclear Teòria i de Moltes Partícules en Interacció
Gravitación, partículas y cuerdas
Grup d'Energia Solar
Grup d'Informació Quàntica
Grup de física experimental d'altes energies
Grup de Física i Computació en Sistemes Complexos
Grup de Física Teòrica d'Altes Energies
Grup de Magnetisme
Grup de Meteorologia
Grup de Nanomaterials Magnètics
Grup de Radio Freqüència (GRAF)
Grup de Recerca en Enginyeria de Fronts d'Ona
Grup de Recerca en Òptica Física
Laboratori de física matemática
Materials electrònics i energia (M2E)
Materials: Transicions de Fase Estructurals i Magnètiques
Micro-nanotecnologies i nanoscòpies per dispositius electrònics i fotònics (MIND)
Optical Trapping Lab - Grup de Biofotònica (BiOPT)
Processat de Senyal intel.ligent per Sistemes sensors en BioEnginyeria
Processos de separació, membranes i polímers
Sistemes d'instrumentació i Comunicacions (SIC)


If you would like further information on UB research groups in other areas of knowledge or in other departments, use the GREC research group search function.

 

 
layout image
layout image

Information for Faculty research staff (in Catalan)

layout image
layout image
layout image © Universitat de Barcelona Edition coordinated by Physics and Communication
Last update: 16.06.2016
layout image