Doctorats

bàner física

La Facultat de Física ofereix dins del seu programa oficial de postgrau el programa de doctorat de Física que està adaptat a l'espai europeu d'educació superior (EEES) amb menció de qualitat del Ministeri de Ciència i Innovació.

El programa està constituït per un període de formació i un període de recerca. El període de formació implica la consecució de 60 crèdits ECTS de màster, dins dels màsters universitaris en què participa la Facultat de Física. Aquesta oferta està formada per onze màsters universitaris que proveeixen l'alumnat dels elements formatius necessaris per iniciar-se en la recerca dels diferents camps de la física i les tecnologies avançades.

Els estudiants que hagin cursat 60 ECTS de màsters universitaris alternatius oferts per la UB o que tinguin una formació de postgrau equivalent, poden sol·licitar també l'accés al període de recerca del programa de doctorat. Aquesta sol·licitud s'avalua tenint en compte l'adequació dels estudis de grau o llicenciatura i del perfil formatiu adquirit al postgrau.

El període de recerca s'estructura en sis grans línies de recerca, que inclouen els principals camps temàtics en què es desenvolupa la recerca a la Facultat de Física:

  • Astronomia i astrofísica
  • Meteorologia
  • Física de la matèria condensada
  • Física de partícules i gravitació
  • Física aplicada i òptica
  • Materials electrònics, sensors i micro- i nanosistemes

Programes de doctorat

Comparteix-ho: