Graus

fotocomposició

L’ensenyament majoritari de la Facultat és el grau de Física, ciència fonamental i motor de la gran majoria dels avenços científics i tecnològics. El grau d’Enginyeria Electrònica de Telecomunicació és un camí obert cap a les noves tecnologies. Els dos ensenyaments tenen forts components experimentals. A més, oferim la possibilitat de cursar simultàniament els graus de Física + Matemàtiques i bona part del grau d’Enginyeria Biomèdica, coordinat per la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut. 
 
La Facultat es caracteritza també per la quantitat i la qualitat de la recerca que s’hi desenvolupa. Molts dels nostres estudiants continuen estudiant i acaben cursant el doctorat i incorporant-se professionalment al món de la recerca. 
 
Si t’agrada la ciència, bàsica o aplicada, o la tecnologia avançada, t’animem a considerar els estudis de la Facultat per complir els objectius professionals que t’hagis proposat. 
Comparteix-ho: