Logo Universitat de Barcelona Formació docent i Innovació Pedagògica imagen de maquetación
  Contacta amb nosaltres Cerca i Directori   UB imagen de maquetación
imagen de maquetación
imagen de maquetación imagen de maquetación imagen de maquetación imagen de maquetación imagen de maquetación
imagen de maquetación
Informació i activitat del Grup
El grup FODIP
Membres
Projectes
Línies de Recerca
Publicacions
Formació
Internacional
Enllaços d'Interés
Contacta amb nosaltres
imagen de maquetación
Icona d'informació Contacte:

Universitat de Barcelona
Campus Mundet
Edifici Llevant 2°

Passeig de la Vall Hebron, 171
08035 Barcelona
Telèfon: 93 402 01 16
Fax: 93 403 50 14

fodip@ub.edu

Localització i transport

imagen de maquetación
imagen de maquetación
El grup FODIP imagen de maquetación

L'origen

El grup Formació Docent i Innovació Pedagògica (FODIP) és un grup de la Universitat de Barcelona vinculat al Departament de Didàctica i Organització Educativa. L'origen del grup FODIP es situa al 1990 amb la creació del Grup de Formació i Desenvolupament Professional, amb el nom de: Nova Formació Docent per Una Nova Universitat (NOFODO). És un grup reconegut d'innovació docent per la Universitat de Barcelona i a partir del l'any 2004 va rebre el reconeixement com a grup consolidat de recerca per la Generalitat de Catalunya.

Les línies de treball del grup es centren en els següents àmbits:

Formació i Innovació Docent Universitària.
S’ocupa de la recerca en formació del professorat universitari i en la innovació i millora de l’ensenyament superior. Inclou aspectes com l’anàlisi de necessitats de formació, el desenvolupament del coneixement pedagògic a la docència universitària, l’anàlisi dels processos d’ensenyament/aprenentatge i el desenvolupament de la innovació pedagògica a l’educació superior.

Formació, Organització i Avaluació Educativa.
S’ocupa de l’anàlisi dels diferents aspectes que afecten els contextos organitzatius dels centres d’Educació Infantil, Primària i Secundària i de les institucions d’Educació Superior, així com de la seva incidència en el desenvolupament professional del professorat. Inclou l’estudi de l’evolució de les polítiques en educació, en aspectes com ara els processos de democratització i d’autonomia de les institucions educatives, els canvis organitzatius impulsats per les reformes educatives, les funcions, tasques i rols dels diversos òrgans unipersonals i col·legiats de govern de les institucions, els processos d’innovació i canvi, la cultura organitzacional i el clima institucional, la gestió i l’administració dels centres docents i l’avaluació educativa en les seves diferents vessants (avaluació d’aprenentatges, de professorat, de centres, etc.).

Formació Permanent del Professorat de l’Educació Obligatòria i Innovació Pedagògica.
S’ocupa dels processos de planificació, desenvolupament i avaluació de la formació permanent del professorat de les etapes educatives no universitàries, de l’anàlisi de necessitats, de la formació dels formadors i dels perfils i models de formació permanent des de la perspectiva de desenvolupament i millora i de la pràctica reflexiva-indagativa.

Formació en el Context de la Cooperació Internacional Educativa.
S’ocupa del disseny i desenvolupament d’activitats de recerca, formació i difusió en diversos països llatinoamericans i de l’establiment i consolidació d’una xarxa de col·laboració, sostenible i pertinent, entre les universitats catalanes i les universitats i centres de formació i recerca de territori iberoamericà.

 

 
imagen de maquetación
imagen de maquetación
Observatorio Internacional de la Profesión Docente
imagen de maquetación
Campus Mundet
imagen de maquetación
Departament de Didàctica i Organització Educativa
imagen de maquetación
IL3 Màster en direcció i gestió de centres educatius
imagen de maquetación
Xarxas FODIP
imagen de maquetación
imagen de maquetaciónRelfido
imagen de maquetación
imagen de maquetación
XIRUCAimagen de maquetación
III Congreso Internacional “Nuevas Tendencias en la Formación Permanente del Profesoradoimagen de maquetación
imagen de maquetación
imagen de maquetación
imagen de maquetación © Universitat de Barcelona Edició: Grup FODIP
Última actualització o validació: 22.12.2010
imagen de maquetación