Contacte

Podeu contactar amb  nosaltres a:

secciofilosofiaanalitica@gmail.com


Secció de Filosofia Analítica,
Institut d’Estudis Catalans,
Carrer del Carme, 47, 08001 Barcelona