Ments, màquines i consciència

cartell web

El seminari d’aquest any es dedicarà a estudiar diferents qüestions sobre filosofia de la ment. Des de reflexionar sobre el test de Turing i la possibilitat que una màquina pugui pensar, a la discussió sobre la relació entre pensament i llenguatge. Hi haurà també diferents sessions que se centraran específicament a reflexionar sobre la consciència, des de la presentació i discussió d’arguments que busquen establir que l’existència de la consciència és incompatible amb una concepció fisicista del món, a la reflexió filosòfica sobre la psicoanàlisi de Freud.

Cada sessió constarà d’una presentació per part del ponent seguida d’una discussió general amb la participació de tots els assistents.

Les sessions tindran lloc a la seu de l’Institut d’Estudis Catalans, Carrer del Carme, 47, Barcelona, de les 18h a les 21h.

Les 10 sessions d’enguany són les següents:


29 de novembre
“Pot pensar una màquina? El test de Turing”
Josep Macià (Universitat de Barcelona)


13 de desembre
“La llengua que parlem determina com pensem?”
Marc Artiga (Universitat de València)


10 de gener
“Intencionalitat, consciència, auto-consciència”
Carlota Serrahima (Universitat de Barcelona)


24 de gener
“Percepció i experiència”
Manuel García-Carpintero (Universitat de Barcelona)


7 de febrer
“Màquines i robots: qüestions ètiques”
Neus Torbisco (Universitat Pompeu Fabra / Graduate Institute, Ginebra)


21 de febrer
“La ment com a software del cervell: el funcionalisme”
David Pineda (Universitat de Girona)


7 de març
“Consciència en un món material?”
Olga Fernández (Universitat Autònoma de Barcelona)


21 de març
“Ment, consciència i inconscient segons la psicoanàlisi de Freud”
Núria Sara Miras (Universitat de Barcelona)


11 d’abril
“Locke i la construcció de la ment”
Ambròs Domingo (Institut Torredembarra)


25 d’abril
“El jo i el misteri de la consciència”
Josep Lluís Prades (Universitat de Girona)


Coordinació: Ambròs Domingo, Josep Macià i Sergi Oms.