10 reflexions filosòfiques entorn de la ciència

cartell_18-19

El seminari d’aquests any inclourà diferents reflexions sobre la ciència, des de les implicacions filosòfiques de la mecànica quàntica a la discussió dels mecanismes psicològics que propicien creure hipòtesis per a les quals no hi ha suport empíric; i des de la discussió de la relació entre la Neurociència i el misticisme a reflexions ètiques sobre l’edició genètica.

Aquesta activitat s’adreça principalment a professors de filosofia de secundària i a estudiants de grau de la Facultat de Filosofia, però resta oberta a tots els socis de la Societat Catalana de Filosofia i al públic general interessat que hi vulgui assistir.

Cada sessió constarà d’una presentació per part del ponent seguida d’una discussió general amb la participació de tots els assistents.

Les sessions tindran lloc a la seu de l’Institut d’Estudis Catalans, Carrer del Carme, 47, Barcelona, de les 18h a les 21h.

Les 10 sessions d’enguany són les següents:


23 de gener
“Vivim en un univers amb acció a distància? Una aproximació filosòfica a la mecànica quàntica i el teorema de Bell”
Albert Solé (Logos/BIAP, Universitat de Barcelona)


13 de febrer
“Ciència, creences i biaixos cognitius”
Sergi Oms (Logos/BIAP, Universitat de Barcelona)


27 de febrer
“La moda de los probióticos. ¿Ciencia o mero marketing?”
Javier Suárez (Logos/BIAP, Universitat de Barcelona)


6 de març
“Problemàtiques ètiques sobre l’edició genética”
Begoña Román (Universitat de Barcelona)


20 de març
“Prejuicios: de la psicología social a la reflexión filosófica (y viceversa)”
Josefa Toribio (ICREA/Logos/BIAP, Universitat de Barcelona)


27 de març
“¿Cómo se resuelven las controversias experimentales?”
Romina Zuppone (Logos/BIAP, Universitat de Barcelona)


10 d’abril
“Reflexions entorn de la pràctica mèdica convencional i no convencional”
Josefina Caminal (UManresa, Universitat Central de Catalunya)


24 d’abril
“Algunes reflexions filosòfiques sobre els forats negres”
Carl Hoefer (ICREA/Logos/BIAP, UB)


8 de maig
“Neurociència i misticisme”
Olga Fernández (Universitat Autònoma de Barcelona)


22 de maig
“Per què ciència?”
José Díez (Logos/BIAP, Universitat de Barcelona)


Coordinació: Ambròs Domingo, Josep Macià i Sergi Oms.