Durant el curs acadèmic 2002-03 la Secció de Filosofia Analítica de la Societat Catalana de Filosofia va endegar un seminari anual adreçat en primer terme als professors de filosofia d’ensenyament secundari, però també a tothom que tingués interès i curiositat per conèixer més de prop qüestions centrals del pensament filosòfic.

Els seminaris, que des d’aleshores s’han seguit celebrant cada any, han permès els assistents introduir-se en qüestions clàssiques i contemporànies en filosofia i, alhora, familiaritzar-se amb l’enfocament i els estàndards d’argumentació propis de la tradició analítica en filosofia. Les edicions que s’han celebrat fins ara han inclòs, entre molts altres, els seminaris «Anàlisi de deu textos clàssics i contemporanis», «Problemes d’ètica aplicada», «Deu filòsofes: les seves tesis i arguments», «Sobre la vida i la mort», «Filosofia i cinema» i «Ments, màquines i consciència».

Llibre

S’ha publicat el llibre “Perspectives en filosofia” que està basat, en part, en les sessions del seminari del mateix nom que el Grup de Filosofia Analítica va organitzar en el curs 2012-13. (Veure més)