Inscripcions i reconeixement de l’activitat

* Activitat reconeguda com a Activitat de formació del professorat en resolució de data 24/1/2024.

Assistència

Podeu assistir lliurement a les sessions que desitgeu. És previst que l’enregistrament de les sessions sigui accessible també durant els 4 dies posteriors a cada sessió. Igualment, si ho desitgeu us podeu inscriure en el seminari.

Si voleu que se us reconegui la participació en el seminari com a Activitat de formació del professorat de 30 hores, aleshores és necessari que us hi inscriviu i satisfeu els requeriments per al reconeixement.

Inscripció

Per inscriure-us cal fer DUES coses:
(1) formalitzar la inscripció; i
(2) ingressar 10€.

1. Formalització de la inscripció

SI TENIU CODI XTEC seguiu si us plau aquest vincle:

INSCRIPCIÓ

i formalitzeu la inscripció.

OBSERVACIÓ: La primera sessió del seminari és el dimecres dia 14 de febrer. Les dates de les sessions són les que consten en el cartell i al lloc web.

SI NO TENIU CODI XTEC, us podeu inscriure també enviant un missatge de correu per sol·licitar la inscripció amb el vostre nom i el vostre número de DNI a:

SeccioFilosofiaAnalitica@gmail.com

Indiqueu que sol·liciteu la inscripció en el seminari i us hi inscriurem directament.


2. Ingrés de 10€ *

(*) Membres de la Societat Catalana de Filosofia i estudiants (que no estiguin ja matriculats en el curs a través del grau de filosofia de la UB): 8 €.

La inscripció és gratuïta per als estudiants del grau de filosofia de la UB que cursin aquest curs com a crèdits del grau.

Cal fer l’ingrés al núm. de compte bancari de la Societat Catalana de Filosofia:

2100 0963 62 0200075604

IBAN:
ES87 2100 0963 6202 0007 5604

indicant en l’ingrés:
– el vostre nom;
– el concepte: seminari SFA

Reconeixement del seminari com a Activitat de formació

Si us heu inscrit en el seminari i voleu obtenir-ne la certificació com a activitat de formació reconeguda pel Departament d’Educació (activitat reconeguda amb data 24/1/2024), cal:

(1) participar almenys en un 80% de les sessions; i
(2) esbossar una breu proposta d’una sessió.

1. Participar almenys en un 80% de les sessions.

Per participar en les sessions, a més a més de seguir-les, heu de formular una pregunta o fer una breu observació directament relacionada amb algun dels punts tractats”. Podreu formular la pregunta o l’observació en la discussió de la sessió a través del xat de la reunió, tot i que de ben segur que no hi haurà temps per a discutir en directe totes les qüestions.

Així, tant si formuleu la pregunta o l’observació durant la sessió com si no -per exemple si seguiu la sessió de manera diferida-, en tots els casos cal que envieu la vostra pregunta a través del següent formulari

COMENTARIS

En el cas dels participants que hi donin la seva conformitat, les preguntes o comentaris es podran consultar en el lloc web del Seminari.

2. Esbossar una proposta.

Cal que esbosseu breument una proposta que relacioni el contingut d’una de les conferències (la que vulgueu) amb un contingut curricular de la matèria de filosofia a l’ESO o al Batxillerat. Podeu enviar aquesta proposta a través del formulari PROPOSTA -o alternativament per correu electrònic a la següent adreça: SeccioFilosofiaAnalitica@gmail.com.