Grup de Recerca en Arqueologia Protohistòrica (GRAP)

Universitat de Barcelona

Carrer de Montalegre 6, 08001 Bareclona
mail: grap@ub.edu 
telèfon: + 34 934 037 543
Despatx: 1067 
 

Segueix-nos

  • La necròpolis ibèrica de les Esquarterades (Ventalles-Ulldecona, Montsià)

    La necròpolis ibèrica de les Esquarterades (Ventalles-Ulldecona, Montsià)

    El GRAP va participar en la primera fase de les tasques d’excavació i estudi de la necròpolis ibèrica de les Esquarterades.
  • 1

La necròpolis ibèrica de les Esquarterades (Ventalles-Ulldecona, Montsià)

El GRAP va participar en la primera fase de les tasques d’excavació i estudi de la necròpolis ibèrica de les Esquarterades. Aquests treballs es van dur a terme com a fruit d’una col·laboració del nostre grup amb el GRACPE de la UB i l’ICAC, i els resultats d’aquesta primera fase de treball es poden trobar a les actes de les Ies Jornades d’Arqueologia de les Terres de l’Ebre (2016).

La necròpolis ibèrica de les Esquarterades se situa al sud de les comarques tarragonines, una zona on, conjuntament amb el nord de les comarques de Castelló, el descobriment de cementiris dels segles VI-IV aC ha estat recurrent. El jaciment es localitza al nord-est d’Ulldecona, al peu de la serra de Godall, a una alçada de 122 metres snm, tot just a 1.100 metres al sud-oest de la població de les Ventalles. Actualment el terreny forma una extensa plana ocupada per camps de conreu de secà i oliveres, molts d’ells abandonats.

La necròpolis de les Esquarterades es va descobrir l’any 2013. La parcel·la on es localitza la necròpolis havia estat llaurada en dates relativament recents, en concret l’any 2009, per la qual cosa perillava la integritat del jaciment. Aquest fet, i sobretot la perspectiva de poder investigar una necròpolis ibèrica amb metodologia i criteris actuals, va fer que els Serveis Territorials de les Terres de l’Ebre actuessin de manera ràpida i efectiva, encarregant una intervenció d’urgència a l’empresa ATICS SL Gestió i Difusió del Patrimoni Arqueològic i Històric. Aquesta primera intervenció es va realitzar el dia 5 de maig del 2013.

Una vegada confirmada la presència d’una necròpolis ibèrica es van fer càrrec dels treballs els investigadors de l’Institut Català d’Arqueologia Clàssica i de la Universitat de Barcelona. Durant aquesta primera fase, les intervencions arqueològiques realitzades, finançades per l’Ajuntament d’Ulldecona i el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, foren executades durant els mesos de setembre i octubre de 2014, i durant el mes de maig de 2015.

Aquesta zona d’enterraments s’ha de relacionar amb el petit hàbitat situat a 500 metres en direcció nord-oest, sobre un petit contrafort de la serra de Godall, a 218 metres snm. Els materials mobles recuperats en aquest nucli, bàsicament ceràmics, indiquen una ocupació durant l'ibèric final, amb un abandonament a finals del segle II aC, de manera que semblaria força posterior a la necròpolis. Malgrat tot això, evidentment no es pot descartar una ocupació durant l'ibèric antic o ple i per tant la seva coexistència amb la zona d’enterraments.