Els materials didàctics i la transposició didàctica en l’àrea de llengua i literatura

Data: 8 d’abril de 2015
Lloc: Universitat de Barcelona. Campus de Mundet. Edifici de Migdia, 3a planta.
Sala de graus.
Horari: de 15.30 a 20.30 h

PRESENTACIÓ

Aquesta Trobada s’inscriu en la dinàmica de treball que el Grup ARA (Aplicació de la Recerca a l’Aula) ha mantingut des de la seva creació. D’una banda, un interès per les recerques i propostes més actuals i innovadores en l’àmbit de la didàctica de la llengua i de la literatura i, d’altra banda, una clara intenció de fer arribar aquesta innovació a les aules dels centres educatius. En aquests últims anys el grup ha abordat el repte de reflexionar sobre com haurien de ser els materials didàctics que facilitessin el desenvolupament de l’enfocament competencial en aquesta  àrea, partint d’una tradició professional que continua tenint en el llibre de text (entès d’una manera àmplia) una de les seves principals fonts de recursos.

En aquest sentit, la jornada és un repte que cerca la difusió del treball del grup i el contrast amb els autèntics protagonistes de l’acció didàctica: els docents. Si bé la majoria d’exemples giraran entorn de l’educació secundària, la trobada és oberta a professionals de tots els nivells educatius.

En concret, s’abordaran els objectius següents:

a. Presentar unes línies generals de les característiques que haurien de tenir els materials didàctics de l’àrea de llengua per participar de l’enfocament comunicatiu i competencial.

b. Presentar diverses accions de recerca i innovació docent en aquesta línia de treball  amb la finalitat d’assenyalar els seus avantatges i inconvenients.

c. Presentar la pàgina web del grup ARA com a mitjà per conèixer algunes innovacions didàctiques de l’àrea de Llengua i Literatura i difondre el treball i la recerca dels membres del grup.

ÀMBITS TEMÀTICS

Didàctica de la llengua i la literatura

Formació inicial i permanent del professorat

Innovació docent a l’aula

Elaboració i ús de materials didàctics de l’àmbit de llengua i literatura catalana

Comprensió lectora

PROGRAMA

15.30-16.00: Presentació de la jornada

16.00-16.45: Conferència:

Propostes per a la creació de materials didàctics en l’àrea de llengua i literatura amb un enfocament competencial
Joan Marc Ramos Sabaté

16.45-17.45: Presentació d’experiències  i materials per part dels membres del grup ARA:

El microrelat en el desenvolupament de la competència lectora i literària
Marta Rovira Llobet
Anna M. Moreno-Bedmar
Míriam Turró Amorós

17.45-18.00: Descans

18.00-19.30 Presentació d’experiències de qualitat per part d’alumnes que han realitzat el Màster de Secundària:

Curtmetratges i acció
Pilar Lladonosa

Narcís Oller i “L’escanyapobres”: una ruta literària per Valls
Laura Vilamajor Uriz

Tractament de la literatura del modernisme a 4t d’ESO: mètodes i estratègies
Josep Mas Ribalta

Prezi, una eina per a implementar les TIC a l'aula
Laura Aubets Fábrega

19.30-20.30: Taller de creació de materials.

Literatura i TIC: hipertextualitzant minificcions
Dirigit per Alba Ambròs Pallarès

Places: 40

Activitat gratuïta

Període d’inscripció
Del 10 de febrer al 6 d’abril

Per Internet:  Matrícula tancada

Informació i/o consultes

A/e: icecursos@ub.edu
Tel.: 934 021 024

Es certificaran 5 hores, en modalitat de trobada pedagògica.

Les activitats organitzades per l’ICE tenen els mateixos efectes per al professorat que les activitats incloses en el Pla de formació permanent del Departament d’Ensenyament.

Els certificats d’aquests cursos s’incorporen directament a l’expedient de formació del professor/a (XTEC) i es poden utilitzar com a acreditació per participar en els diferents concursos o convocatòries del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, amb els termes que indiqui cada convocatòria.

Per iniciar aquesta activitat cal que hi hagi un nombre mínim de persones inscrites.

ORGANITZACIÓ

Grup ARA (Aplicació de la Recerca a l’Aula)

ICE de la Universitat de Barcelona

Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura UB

COMITÈ ORGANITZADOR

Alba Ambròs Pallarès (Grup ARA)

Mercè Martínez Martínez  (ICE de la Universitat de Barcelona)

Anna M. Moreno-Bedmar (Grup ARA)

Joan Perera Parramon (Director del Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura UB)

Joan Marc Ramos Sabaté (Grup ARA)

Marta Rovira Llobet (Grup ARA)

Míriam Turró  Amorós (Grup ARA)

ice.jpg

 

Més informació

Institut de Desenvolupament Professional (IDP-ICE)

Passeig de la Vall d'Hebron, 171
08035 Barcelona
Telèfon: 93 403 51 75
Fax: 93 402 10 16

Veure Ubicació

  Bústia de queixes i suggeriments