Òrgans de govern

El govern de l'IDP és exercit, per òrgans col·legiats i per òrgans de caràcter unipersonal.

Són òrgans de govern col·legiats: el Consell de Direcció, format per; Ramon Alemany Leira, Josep Alsina Masmitjà, Francesc Amorós Capdevila, Maria Rosa Buxarrais Estrada, Lluís Casas Sala, Amelia Díaz Álvarez, Bartolomé Galera Cámara, Mercedes Gracenea Zugarramurdi, Atilà Herms Berenguer, Núria Lorenzo Ramírez, Mercedes Martínez Martínez, Lourdes Marzo Ruiz, Mònica Mato Ferré, Teresa Pagès Costas, Carme Panchón Iglesias, Isabel M. Paula Pérez, Carina Rey Martín, Rosa Sayós Santigosa, Max Turull Rubinat i Xavier Maria Triadó Ivern.

i la Junta Directiva, formada per; Maria Rosa Buxarrais Estrada, Bartolomé Galera Cámara, Mercedes Gracenea Zugarramurdi, Mercedes Martínez Martínez, Teresa Pagès Costas, Carme Panchón Iglesias, Isabel M. Paula Pérez, Max Turull Rubinat i Xavier Maria Triadó Ivern.

Són òrgans de govern de caràcter unipersonal: Director o Directora, Director Adjunt o Directora Adjunta i Secretari o Secretària.

El Consell de Direcció, que exerceix la representació de tota la comunitat universitària i la dels diferents col·lectius que conformen l'Institut, és el màxim òrgan de govern de l'Institut.

La Junta Directiva és l’òrgan de govern col·legiat que dirigeix l’activitat ordinària de l’Institut, l’assessora i dóna suport a l'equip directiu.