Òrgans de govern

El govern de l'IDP és exercit, per òrgans col·legiats i per òrgans de caràcter unipersonal.

Són òrgans de govern col·legiats: el Consell de Direcció, format per: Ramon Alemany Leira, Josep Alsina Masmitjà, Francesc Amorós Capdevila, Roser Bono Cabré, Marta Bueno Salinas, Maria Rosa Buxarrais Estrada, Lluís Casas Sala,  M. Concepció Amat Miralles, Bartolomé Galera Cámara,  Rosa Maria Giralt Donato, Rosina Girónes Llop, Mercedes Gracenea Zugarramurdi, Atilà Herms Berenguer, M. Asunción Llena Berñe, Lourdes Marzo Ruiz, Mònica Mato Ferré, Lluís Medir Tejado, Teresa Pagès Costas, Isabel M. Paula Pérez i Ricardo Piqueras Cespedes.

i la Junta Directiva, formada per: Roser Bono Cabré, Marta Bueno Salinas,  Maria Rosa Buxarrais Estrada, M. Asunción Llena Berñe, Bartolomé Galera Cámara, Mercedes Gracenea Zugarramurdi, Lluís Casas Sala, Teresa Pagès Costas i Isabel M. Paula Pérez.

Són òrgans de govern de caràcter unipersonal: Director o Directora, Director Adjunt o Directora Adjunta i Secretari o Secretària.

El Consell de Direcció, que exerceix la representació de tota la comunitat universitària i la dels diferents col·lectius que conformen l'Institut, és el màxim òrgan de govern de l'Institut.

La Junta Directiva és l’òrgan de govern col·legiat que dirigeix l’activitat ordinària de l’Institut, l’assessora i dóna suport a l'equip directiu.