Càtedra de Neuroeducació UB-EDU1st

La neuroeducació és una nova disciplina acadèmica que integra els coneixements en neurociència per aplicar-los a l'educació i als aprenentatges.

Suposa un impuls molt important per a la innovació educativa i amb fonaments científics que, juntament amb tots els fonaments tradicionals de la pedagogia moderna, contribueix a mantenir el seu creixement. És, per tant, una nova font de coneixements que suma al fet que la pedagogia optimitzi encara més les seves propostes.

L'objectiu general de la Càtedra de Neuroeducació UB-EDU1st és contribuir a la transferència de la pràctica professional de professionals de l'àmbit educatiu (professorat de tots els nivells educatius, educadores i educadors, professionals de la psicopedagogia, psicologia, pedagogia, sociologia, etcètera), a la divulgació i transferència de valors a la societat, sense oblidar la recerca en el camp de la neuroeducació.

El conjunt de les activitats que promou la Càtedra està destinat a acompanyar i fonamentar la pedagogia i l'educació optimitzant els processos d'ensenyament i aprenentatge, afavorint la formació flexible, adaptable i integradora de les persones, amb especial rellevància per a l'etapa infantil, l'adolescència i la joventut.

neuro idp