Programa Erasmus plus Think Global

El IDP-ICE participa en el programa Erasmus plus Think  Global. Fostering global Competences in Schools juntament amb el Departament d’Educació-Inspecció d’educació de Barcelona i l’Institut Viladomat com socis locals. En el mateix projecte participen també de Gal·les Regne Unit, La University of Wales Trinity St. David-Yr Athrofa-Institute of Education i el Pembrock Dock Community School així com de Bèlgica Go! Scholengroep Brussel i Go! Atheneum Unescoschool KoeKelberg.

El projecte és una iniciativa transnacional que coordina la Inspecció d’Educació de Catalunya en relació amb una de les prioritats educatives de la Unió Europea: fomentar l’adquisició i desenvolupament de capacitats i competències bàsiques en els individus.

Hi participen un total de set institucions de Catalunya, Gal·les i Bèlgica que col·laboraran en el tema de la COMPETÈNCIA GLOBAL.

El projecte, d’una durada de dos anys (2019-2021), preveu la creació d’un “Toolkit” per a professorat sobre competència global i d’un curs de formació per a docents. També es realitzaran activitats i jornades de difusió sobre la importància d’incloure la competència global en els sistemes escolars.

objectius

La xarxa està formada per set institucions, centres educatius, universitats i autoritats educatives de Bèlgica, Espanya i Regne Unit; coordinats per la Inspecció d’Educació de Catalunya. Les universitats aportaran coneixement sobre la competència global i el marc teòric del projecte. Les autoritats educatives aportaran coneixement sobre pràctica educativa, difondran el projecte entre els centres i fomentaran polítiques educatives en les seves àrees d’influència. Les escoles aportaran i desenvoluparan bones pràctiques sobre la competència global.