Curs de Formació de Formadors d’iniciació i aprofundiment en el tractament i la gestió dels alumnes d’Altes Capacitats en el marc inclusiu

Descripció

La Formació de Formadors l’entenem com un espai i un temps de molta vàlua amb l’objectiu de preparar als assistents a ser Formadors d’altres professionals en el tractament a les aules i gestió de centres dels alumnes d’altes capacitats, i de tots els alumnes en general, dins del marc inclusiu de la nostra escola catalana.

Ha de ser un temps d’interacció entre espais de marc teòric participatius i espais pràctics amb l’objectiu d’assolir, crear, innovar, compartir els aprenentatges que anem adquirint entre tots en aquest marc formatiu juntament amb l’experiència pròpia de cadascú dels assistents.

Objectius

 • Assolir els coneixements imprescindibles per aconseguir una excel·lent intervenció educativa a l’aula i gestió de centre pels alumnes d’altes capacitats i tot l’alumnat en general dins del marc inclusiu buscant sempre l’equilibri entre la part acadèmica i emocional de la persona.
 • Consolidar en el present i en el futur un equip de formadors/es en la Coordinació de l’ICE amb l’objectiu de seguir treballant cooperativament.
 • Els futurs formadors/es, una vegada acabat el curs d’Aprofundiment, poden ser proposats i confirmats a formar part del grup GAC.
 • Tanmateix pot haver –hi altres propostes i també realitzaran el mateix procés.
 • Es buscarà la representació de cada demarcació del nostre territori.

Paraules clau: alumnes d’altes capacitats, detecció a l’aula, docent, lideratge, intervenció, seguiment proactiu,eines metodològiques, avaluació, currículum, competències, diagnosi, equips directius: gestió i organització, famílies, normativa vigent, marc inclusiu, formació, COMUNICACIÓ.

Organització

 • El curs de Formació de formadors constarà de dos cursos: un curs Inicial i un d’Aprofundiment.
 • El curs d’Iniciació és de 30 h
 • El curs d’Aprofundiment és de 60 h

CURS D’INICIACIÓ

A partir d’un emmarcament teòric treballar la caracterització de l’alumnat d’altes capacitats i endinsar-se en el sistema d’aprenentatge de tots els alumnes del grup classe en el seu entorn per arribar a obtenir conclusions consensuades i orientades a que s’apliquin directament a l’aula i representin un avançament en la cultura del centre en benefici  principalment de tot l’alumnat, famílies  i de la comunitat educativa

Prèviament a l’inici del curs els assistents mantindran una entrevista personal amb les formadores per tal de compartir abans de començar la formació fites, motivacions, idees, actituds i altres amb l’objectiu d’iniciar la primera sessió amb el ritme de treball desitjat per a tots/es.

El curs d’Iniciació està format per cinc mòduls

MÒDUL  1

Qui són i com són els i les alumnes d’Altes Capacitats. Caracterització  des de la vessant de l’aprenentatge inclusiu.  Com identifiquem les necessitats educatives dels alumnes d’altes  capacitats dins de l’aula?.

 • Estudi del sistema d’aprenentatge dels alumnes a les aules: objectius
 • Valoració psicopedagògica amb caràcter proactiu orientada a millorar la intervenció a l’aula i centre en el marc dels criteris organitzatius i metodològics per atendre les necessitats globals de centre dins d’una comunitat inclusora.

MÒDUL 2

Què fem a l’aula? Com els ensenyem? Perfil docent. Eines de Lideratge.

Tutor i Equip Docent. Intervencions:

 • Sistema d’aprenentatge de l’alumnat. Cal conèixer les característiques de com aprèn cada alumne/a per dirigir la intervenció a l’aula amb l’objectiu de desenvolupar al màxim les seves competències.
 • Metodologia, currículum i avaluació a partir d’ unitats didàctiques que donin resposta a la diversitat d’alumnat  de l’ aula.
 • Eines de desenvolupament competencial.

MÒDUL 3

Com actuem i de quina manera treballem les diferents estructures d’un Centre en relació de les decisions presses per aplicar-les a l’aula? Punts forts i punts de millora.

 • Tutor, Equip Docent, Equip Directiu, CAD, EAP per planificar models educatius que ens permetin l’atenció a les necessitats de l’alumnat d’AC a l’aula.
 • Normativa vigent

TAULA RODONA  

Títol:  “Què hem de fer quan arriba un dictamen extern d’un alumne/a al tutor/a o a la direcció del centre?”

MÒDUL 4

Relació del centre amb la família. Recursos. Estudi de casos i situacions basats en la realitat

MÒDUL 5

Treball de fi de curs. Objectiu: Aplicable a les aules i gestió de centre.

TAULA RODONA CLOENDA

Títol: “Quines  oportunitats  ens  ofereix  l’entorn  per  desenvolupar  les  nostres capacitats? Com ho gestionem des de les escoles i els instituts?”

Metodologia

La Metodologia emprada serà participativa i sempre des del marc de l’aula i gestió de centres ( intervenció i pràctica educativa) doncs és en l’escenari real on podem analitzar, reflexionar, innovar i aplicar tots els coneixements assolits en la formació per aconseguir els objectius inicials formulats.

Formadors

Gemma Vilaseca, Rosa M. Vela  i membres del GAC

Participació de professionals externs en temes concrets de la formació.

Destinataris

Adreçat a docents, orientadors, gestors i inspectors en actiu.

Calendari i horari

Dimecres de 17.30 h a 20.30 h

 • M1: 28 d’octubre; 4 i 11 de novembre
 • M2: 18 i 25 de novembre; 2 desembre
 • M3 i TAULA RODONA:  15 de desembre
 • M4: 20 de gener                 
 • M5 TAULA RODONA I CLOENDA: 3 de febrer

Places: 30 assistents amb prioritat  d’accés al professorat en actiu

Lloc: Universitat de Barcelona. Campus de Mundet. Aula per determinar.

Preu: 80 euros

Període d’inscripció: del 9 de setembre al 22 d’octubre de 2015

Inscripció per Internet:  Matrícula tancada

Informació i/o consultes

icecursos@ub.edu

Telèfon: 934 021 024

CURS D’APROFUNDIMENT.  PRÀCTIQUES

L’objectiu principal del curs d’Aprofundiment és HABILITAR als futurs formadors/es per aconseguir que siguin capaços d’entendre i respondre amb rigor i excel·lència a les diferents necessitats d’aprenentatge i emocionals de tots i cadascun dels seus alumnes.

És un curs eminentment pràctic utilitzant l’escenari d’aula i de centre de tal manera que cada sessió faci que siguin coneixedors de situacions a les aules i gestió de centres i assoleixin un important ventall de coneixements i visió global per aplicar directament en el seu lloc de treball.

Una vegada acabat el curs d’Aprofundiment hi haurà la possibilitat d’incorporació al GAC seguint el protocol establert.

Organització

 • Curs de 60 h de les quals 40 h seran de Pràctiques i 20 h de treball personal.
 • Llocs: Escola Oms i de Prat (Manresa) i l’Institut Eugeni Xammar (L’Ametlla del Vallès).
 • Dates
  • 19, 20 i 21 de maig (Centre)
  • 26 de maig, II Congrés de Joves Científics al Museu Blau.

Places: 40 assistents amb prioritat als alumnes que han fet el curs d’Iniciació

Preu: 50 euros

La inscripció del curs d’Aprofundiment es realitzarà al febrer, un cop finalitzat el curs d’Iniciació.

Les activitats organitzades per l’ICE tenen els mateixos efectes per al professorat que les activitats incloses en el Pla de formació permanent del Departament d’Ensenyament.

Els certificats d’aquests cursos s’incorporen directament a l’expedient de formació del professor/a (XTEC) i es poden utilitzar com a acreditació per participar en els diferents concursos o convocatòries del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, amb els termes que indiqui cada convocatòria.

Per iniciar aquesta activitat cal que hi hagi un nombre mínim de persones inscrites.

 

Més informació

Institut de Ciències de l'Educació (ICE)

Passeig de la Vall d'Hebron, 171
08035 Barcelona
Telèfon: 93 403 51 75
Fax: 93 402 10 16

Veure Ubicació

  Bústia de queixes i suggeriments