Explorant els sistemes complexos

Divendres, 9 de novembre de 2018
Universitat de Barcelona. Campus Diagonal
Facultat de Física
c. de Martí i Franquès, 1-11

La xarxa d'Internet, les xarxes d'amistat a les escoles, els insectes socials i els organismes són exemples de sistemes complexos que es basen no només en les propietats intrínseques dels components (reduccionisme), sinó també en les interaccions entre els seus components. Entendre l'origen de la complexitat és un aspecte fonamental per tractar els desafiaments del món actual. Un dels aspectes clau d'aquests sistemes es troba en la dificultat que hi ha amb la modelització i simulació computacional i que necessita un enfocament purament multidisciplinari i integrador de moltes disciplines del coneixement. En aquest curs farem una introducció als sistemes complexos i les eines bàsiques per tal d’analitzar-los, emfatitzant en la descripció necessàriament interdisciplinar.

Objectius

El principal objectiu és fer arribar als docents de secundària de diferents matèries el tipus de sistemes que s’estudien dins el marc del que avui en dia anomenem ciència dels sistemes complexos. Aquesta ciència, que no es pot associar de manera immediata a cap de les ciències que podríem anomenar dins la classificació “tradicional”, és per definició interdisciplinària, ja que integra successives escales de definició que pertanyen a les disciplines tradicionals. Una ciència que ens permet passar de la descripció de la cèl·lula als òrgans, als organismes i a les poblacions. De les interaccions entre neurones al cervell i d’aquí a la psicologia i a les xarxes socials. També de com d’importants són les matemàtiques per una correcta descripció d’aquest món i les noves eines computacionals.

 

Programa

8.45 – 9.00h

Acollida

9.00 – 9.15h

Presentació de complexitat.CAT.

Álvaro Corral Cano, president

9.15 – 10.00h

Introducció als sistemes complexos.

Albert Diaz Guilera, catedràtic de Física de la Matèria Condensada de la UB i director de l’Institute of Complex Systems (UBICS)

10.00 – 11.00h

Principis: Emergència i autoorganització.

Sergi Valverde, professor lector a la UPF i membre del Complex Systems Lab

11.00 – 11.30h

Cafè i Networking.

11.30 – 12.30h

Patrons de la complexitat: Fractals.

Sergi Valverde

12.30 – 13.30h

Fonaments educatius de les xarxes complexes.

Gemma Rosell, investigadora predoctoral al Complexity Lab Barcelona (ClabB) i membre del UBICS

13.30 – 14.00h

Ronda de preguntes als ponents i cloenda.

Organització: Activitat organitzada amb complexitat.CAT. Associació Catalana per l’Estudi dels Sistemes Complexos.  http://complexitat.cat

Destinataris: Personal docent de secundària interessat en la interdisciplinarietat

Se certificaran: 5 hores.

Places: 50

Preu: 10€

Període inscripció: del 30 de juliol al 2 de novembre de 2018.

Inscripció per Internet:  Formulari de matrícula

Informació i consultes
A/e: icecursos@ub.edu
Tel.: 934 021 024

Les activitats organitzades per l’ICE tenen els mateixos efectes per al professorat que les activitats incloses en el Pla de Formació Permanent del Departament d’Ensenyament.

Els certificats d’aquests cursos s’incorporen directament a l’expedient de formació del professor/a (XTEC) i es poden utilitzar com a acreditació per participar en els diferents concursos o convocatòries del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, amb els termes que indiqui cada convocatòria.

Per iniciar aquesta activitat cal que hi hagi un nombre mínim de persones inscrites

 

Més informació

Institut de Desenvolupament Professional (IDP-ICE)

Passeig de la Vall d'Hebron, 171
08035 Barcelona
Telèfon: 93 403 51 75
Fax: 93 402 10 16

Veure Ubicació

  Bústia de queixes i suggeriments