"Internet de les coses”: crear, programar i construir en 3D als centres

Descripció

Es tracta d’un curs interactiu molt complet de robòtica amb Arduino, programació de codi obert, App Inventor i disseny i impressió 3D, en el qual presentarem la metodologia de reptes per introduir a l’aula la programació i disseny 3D aplicat a necessitats reals.

Coneixerem les plaques Arduino i interactuarem amb sensors de llum, infrarojos i ultrasons. Recollirem dades amb els sensors, relacionarem les plaques amb el mòbil i donarem forma a petits projectes makers on el disseny i la impressió 3D seran les eines principals.

Objectius

Els objectius del curs són:

 • Entendre què vol dir Internet de les coses (Internet of Things; IoT) i la repercussió que té en el món real.
 • Iniciar-se en la creació d’aplicacions per a mòbils amb App Inventor.
 • Utilitzar material Arduino per rebre i enviar informació de l’entorn.
 • Aprendre a connectar una app pròpia amb Arduino.
 • Saber què és el moviment maker i què ens aporta a l’aula.
 • Iniciar-se en alguna eina de disseny 3D gratuïta.
 • Iniciar-se en el procés de construcció d’un nou producte. Impressió 3D.
 • Identificar possibles projectes d’aula amb IoT i el disseny 3D.

 

Continguts

Durant el curs treballarem:

 1. Internet de les coses (IoT)
  • Definició de IoT
  • Maneres «d’actuar» un dispositiu amb l’entorn
  • Components d’un dispositiu IoT
 2. El mòbil, aparell receptor
 3. Descobrim App Inventor. La nostra primera app
 4. La importància del disseny. Usabilitat
 5. Botons i checklist
 6. Sensors i actuadors a Arduino
 7. Llenguatges de programació per blocs: Bitbloq i Snap4Arduino
 8. Comunicació per Bluetooth. Exemples
 9. La unió d’App Inventor i Arduino
 10. Enviar dades a l’aplicació del mòbil
 11. Recepció de dades i com actuar
 12. El cicle d’un projecte: disseny, programació i construcció
 13. FabLabs i ateneus de fabricació. Què es pot fer?
 14. Eines del moviment maker
 15. Programari lliure per al disseny 3D
 16. Repositoris i comunitat maker
 17. Les característiques bàsiques d’un disseny 3D: mesures i dibuix
 18. Figures bàsiques i la seva combinació. Pensament espacial
 19. Aplicabilitat i impressió 3D
 20. Com connectar App Inventor amb Arduino
 21. Metodologia de reptes per aprendre AppIventor
 22. Moviment maker. De consumidor a creador
 23. Metodologia de reptes per aprendre a dissenyar en 3D
 24. Projecte final. Un projecte emprenedor
 25. Posada en comú. Altres projectes

Curs semipresencial.

Material necessari: ordinador amb els programes Bitbloq, App Iventor i ...3D instal·lats

Destinataris: professorat de secundària de tecnologia. També adreçat a professorat amb ganes de fer projectes transversals a primària (cicle superior) o secundària.

Formadora: Sandra Huerto Machín

Calendari i horari: 10, 11, 17 i 18 de febrer de 2017.

Dies 10 i 17, de 17.30 a 20 h i dies 11 i 18, de 9 a 14 h

Hores: 20 hores (15 hores presencials i 5 hores no presencials per finalitzar el projecte)

Requisits de certificació: assistència al 80 % de las sessions presencials i treball personal.

Places: 20

Lloc: Universitat de Barcelona. Campus de Mundet.  

Preu: 75 €

Període d’inscripció: del 29 de novembre de 2016 al 3 de febrer de 2017

Inscripció per Internet: Formulari de matrícula

Informació i/o consultes

icecursos@ub.edu

Telèfon: 934 021 024

Les activitats organitzades per l’ICE tenen els mateixos efectes per al professorat que les activitats incloses en el Pla de formació permanent del Departament d’Ensenyament.

Els certificats d’aquests cursos s’incorporen directament a l’expedient de formació del professor/a (XTEC) i es poden utilitzar com a acreditació per participar en els diferents concursos o convocatòries del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, amb els termes que indiqui cada convocatòria.

Per iniciar aquesta activitat cal que hi hagi un nombre mínim de persones inscrites.

Més informació

Institut de Ciències de l'Educació (ICE)

Passeig de la Vall d'Hebron, 171
08035 Barcelona
Telèfon: 93 403 51 75
Fax: 93 402 10 16

Veure Ubicació

  Bústia de queixes i suggeriments