Formació en nanociència i nanotecnologia

Programa NanoEduca (3a edició)

 

Descripció

Materials més forts, més lleugers, cures contra el càncer no invasives, invisibilitat... realitat o ficció? Alguns científics pensen que es tracta d’una segona revolució industrial. Estem parlant de la nanotecnologia.

La nanotecnologia ja no és el futur sinó que es desenvolupa en el present, tal com ho demostren les inversions econòmiques i la gran varietat de productes de consum derivats de la nanociència i la nanotecnologia (N&N) que es troben disponibles al mercat per a un ampli ventall d’aplicacions.

La introducció de conceptes d’N&N no és una tasca fàcil, ja que gran part de la comunitat científica utilitza una terminologia extremadament específica i densa i que, generalment, està disponible només en anglès. És per això que activitats de divulgació, informació i formació en N&N són clau, tenint en compte l’impacte real, actual i futur que tenen aquestes noves tecnologies en les nostres vides. Es fa necessari, doncs, promoure activitats que tinguin un tarannà lúdic sense perdre el rigor conceptual, per tal d’apropar la nanociència i la nanotecnologia a la població i preparar-la per entendre què implica utilitzar-les i aplicar-les, per ajudar, així, alumnes i professors a decidir amb coneixement de causa sobre el seu futur ús.

Per aproximar l’educació a l’N&N, des de la Universitat de Barcelona i la resta d’entitats organitzadores hem dissenyat un programa basat en la introducció de la nanotecnologia a l’aula, el programa NanoEduca.

 Objectius  

  1. Introduir el professorat d’ensenyament secundari en els conceptes bàsics de la nanotecnologia.
  2. Millorar la capacitació professional i actualitzar els coneixements dels docents de secundària i la seva formació permanent.
  3. Fer palesa la presència cada vegada més habitual de productes amb components nanotecnològics en la vida quotidiana.
  4. Conscienciar sobre la importància de les nanotecnologies i del fet que ja es puguin considerar com a tecnologies d’interès general.
  5. Crear una xarxa d’intercanvi de coneixement i col·laboració permanent entre professionals investigadors i docents en actiu.
  6. Parlar sobre les implicacions eticosocials de les nanotecnologies.
  7. Introduir els riscos laborals associats a la nanotecnologia.

 

El projecte consta de tres sessions

1a sessió.  Formació en nanociència i nanotecnologia
29 de setembre. Aula CCiTUB (Lluis Solé i Sabaris, 1), de 16 h a 19.30 h

Formadors:

Jordi Diaz (Centres Científics i Tecnològics de la Universitat de Barcelona i Nanodivulga UB)
Javier Fernández (Departament de Ciència de Materials i Química Física de la Universitat de Barcelona)

En aquesta sessió es farà una introducció a les nanotecnologies, als nanomaterials i als seus productes i aplicacions. També es mostraran tècniques i eines per ensenyar nanociència i nanotecnologia a l’aula i es compartiran experiències anteriors en nanodivulgació. Els assistents també podran intercanviar opinions i plantejar les seves inquietuds sobre el tema.

Introducció ampliada a les nanotecnologies

Nanomaterials: present i futur

Recursos per ensenyar nanotecnologia a secundària

Aplicacions de la nanotecnologia i experiments pràctics

2a sessió. Visita a un laboratori de formació en nanotecnologia
13 d’octubre. Campus de Bellaterra, de 16 h a 20 h
Formadors:

Alex Argemí (Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia)
Gemma Garcia (Departament e Física de la Universitat Autònoma de Barcelona)

Durant aquesta visita els professors participants podran descobrir quin és el funcionament d’un laboratori real dedicat a la recerca en nanociència i nanotecnologia. També coneixeran el tipus de formació que s’imparteix en el grau de Nanociència i Nanotecnologia de la Universitat Autònoma de Barcelona. Es visitarà la UAB i l’ICN2.

 

3a sessió. Beneficis i riscos de la nanotecnologia: implicacions socio-ètiques. Elaboració d’un pòster científic
27 d’octubre. Aula CCiTUB (Lluis Solé i Sabaris, 1), de 16 h a 20 h

Formadors:
Joan Mendoza (Centres Científics i Tecnològics de la Universitat de Barcelona i Nanodivulga UB)
Anna F.Oliete (Institut Català de Seguretat i Salut Laboral de la Generalitat de Catalunya)
Jordi Diaz (Centres Científics i Tecnològics de la Universitat de Barcelona i Nanodivulga UB)

Tractarem els aspectes ètics i socials referents a la presència de la nanotecnologia en el nostre entorn. Veurem com s’ha de treballar quan manipulem nanomaterials. Obrirem un nanodiàleg per entendre el paper dels diferents actors implicats en la nanotecnologia.

Conceptes de nanoètica i nanodiàleg

Nanotecnologia i riscos ambientals, laborals, etc.

Nanofòrum sobre nanotecnologia i societat

Elaboració d’un pòster científic

Destinataris: les sessions de formació s’emmarquen en el programa NanoEduca, que proposa una formació per a docents de secundària, principalment de les àrees de ciències, tecnologia i matemàtiques, i està especialment lligat a l’STEM.

Entitats organitzadores         Coordinador del projecte: Jordi Díaz

Se certificaran 15 hores

Places: 26

Activitat gratuïta

Inscripció: de l’1 al 27 de setembre de 2016

Per Internet:  Curs tancat

Informació i/o consultes
A/e: icecursos@ub.edu
Tel.: 934 021 024

Les activitats organitzades per l’ICE tenen els mateixos efectes per al professorat que les activitats incloses en el Pla de formació permanent del Departament d’Ensenyament.

Els certificats d’aquests cursos s’incorporen directament a l’expedient de formació del professor/a (XTEC) i es poden utilitzar com a acreditació per participar en els diferents concursos o convocatòries del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, amb els termes que indiqui cada convocatòria.

Per iniciar aquesta activitat cal que hi hagi un nombre mínim de persones inscrites.

Més informació

Institut de Desenvolupament Professional (IDP-ICE)

Passeig de la Vall d'Hebron, 171
08035 Barcelona
Telèfon: 93 403 51 75
Fax: 93 402 10 16

Veure Ubicació

  Bústia de queixes i suggeriments