RECERCA DE BATXILLERAT PER A LA CIUTADANIA GLOBAL: DEL DISSENY METODOLÒGIC A LA COMUNICACIÓ DE RESULTATS

Curs semipresencial 

Durada

30 hores (12 de presencials i 18 de treball telemàtic)

Dates

Del 8 d’octubre de 2018 al 31 de gener de 2019

Horari

Es preveuen 6 sessions presencials;  (els dimecres 10 i 17 d’octubre, 7 i 14 de novembre, 16 i 22 de gener), de 17:30 a 19:30.

Lloc

El treball telemàtic es desenvolupa a través del Campus Obert de la UB. Les sessions presencials tindran lloc a l’edifici de Sants de la UB (Melcior de Palau, 140, Barcelona).

Descripció

El curs s’adreça a professorat de secundària que vulgui aprofundir en el potencial de la recerca com a estratègia didàctica per educar en drets humans i ciutadania global. A partir de la reflexió sobre les finalitats i els objectius del treball de recerca, es proporcionen recursos pràctics per a la tutoria i l’avaluació formativa d’aquesta matèria obligatòria del batxillerat, la qual suposa el 10 % de la qualificació final de l’etapa. El curs se centra en la tutoria de segon curs de batxillerat, de forma que els continguts abracen des del disseny metodològic fins a la comunicació de resultats. La formació requereix experiència prèvia en la tutoria de treballs de recerca de qualsevol modalitat de batxillerat.

Objectius

  • Proporcionar recursos pràctics per a la tutoria i l’avaluació formativa del treball de recerca de batxillerat.
  • Comprendre les capacitats de ciutadania global que es posen en joc durant la recerca i l’enfocament de drets humans com a facilitador de la recerca.
  • Promoure recerques vinculades a l’Agenda 2030 de Desenvolupament Sostenible.
  • Generar un espai de col·laboració i suport per educar en el desenvolupament sostenible i la ciutadania global des de la tutoria de la recerca de batxillerat.

Continguts

  • El treball de recerca en el currículum de batxillerat
  • El procés de recerca: creativitat i rigor pel coneixement científic
  • L’enfocament de drets humans com a facilitador de la recerca
  • Capacitats de ciutadania global en la recerca: dimensió cognitiva, socioafectiva i conductual
  • El treball de recerca com a projecte d’aprenentatge-servei
  • Criteris i instruments d’avaluació formativa durant la tutoria

Metodologia

Entre els mesos d’octubre i novembre, cada setmana es publica una nova activitat al Campus Obert de la UB, que cada docent resol de forma individual i comparteix en els fòrums del curs, a fi d’afavorir els intercanvis en el grup. Aquestes activitats es resolen seqüencialment, en terminis d’entre una i dues setmanes. El mes de gener es dedica a completar la seqüència d’activitats i confeccionar el treball final del curs, que consisteix en un dossier d’aprenentatge.

Les sessions presencials cerquen aprofundir en la reflexió sobre les activitats desenvolupades per Internet, mitjançant l’aprenentatge cooperatiu, l’exposició i el diàleg.

Requisits de certificació

Assistència a un mínim de quatre sessions presencials, seguiment continuat de les activitats telemàtiques i lliurament satisfactori del treball final.

Període d’inscripció

Del 21  de setembre al 3 d’octubre de 2018

Inscripció

Formulari de matrícula

Preu

Activitat gratuïta

Més informació

recercapau@ub.edu | ice-cursos@ub.edu

Les activitats organitzades per l’ICE tenen els mateixos efectes per al professorat que les activitats incloses en el Pla de formació permanent del Departament d’Ensenyament.

Els certificats d’aquests cursos s’incorporen directament a l’expedient de formació del professor/a (XTEC) i es poden utilitzar com a acreditació per participar en els diferents concursos o convocatòries del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, amb els termes que indiqui cada convocatòria.

Per iniciar aquesta activitat cal que hi hagi un nombre mínim de persones inscrites.

 

Més informació

Institut de Desenvolupament Professional (IDP-ICE)

Passeig de la Vall d'Hebron, 171
08035 Barcelona
Telèfon: 93 403 51 75
Fax: 93 402 10 16

Veure Ubicació

  Bústia de queixes i suggeriments