NanoEduca. Programa per a la introducció de la nanociència i la nanotecnologia a alumnes de secundària i batxillerat

Descripció

Materials més forts, més lleugers, cures contra el càncer no invasives, la invisibilitat... realitat o ficció? Alguns científics pensen que es tracta d’una segona revolució industrial. Estem parlant de la nanotecnologia.

La nanotecnologia ja no és el futur sinó que es desenvolupa en el present, tal com ho demostren les inversions econòmiques i la gran varietat de productes de consum derivats de la nanociència i la nanotecnologia (N&N) que es troben disponibles al mercat per a un ampli ventall d’aplicacions.

La introducció de conceptes de N&N no és una tasca fàcil, ja que gran part de la comunitat científica utilitza una terminologia extremadament específica i densa i que, generalment, està disponible només en anglès. És per això que activitats de divulgació, informació i formació en N&N són clau, tenint en compte l’impacte real, actual i futur que tenen aquestes noves tecnologies en les nostres vides. Es fa necessari, doncs, promoure activitats que tinguin un tarannà lúdic sense perdre el rigor conceptual, per tal d’apropar la nanociència i la nanotecnologia a la població i preparar-la per entendre què implica utilitzar-les i aplicar-les, per ajudar, així, alumnes i professors a decidir amb coneixement de causa sobre el seu futur ús.

Per aproximar l’educació a la N&N, des de la Universitat de Barcelona hem dissenyat un programa basat en la introducció de la nanotecnologia a l’aula, el programa NanoEduca.

Fase I (9 h). Dividida en dos submòduls

•  Introducció i explicació del programa. Representant institucional i el Sr. Jordi Díaz (CCiTUB)

Mòdul 1 (5 h)

15.00 h – 15.15 h Introducció i descripció de las jornades de formació (Sr. Jordi Dí­az, CCiTUB)
15.15 h – 16.00 h Introducció a la nanotecnologia (Sr. Pedro Serena, CSIC-ICMM)
16.00 h – 16.15 h Introducció als recursos per ensenyar la nanotecnologia a l’aula (Sr. Jordi Díaz, CCiTUB)
16.15 h – 16.30 h Descans
16.30 h – 17.00 h Experiència a l’aula (Sra. Marga Soriano, INS Sant Just)
17.00 h – 17.45 h Guía GDEN (Sr. Joaquín Tutor, ETSI-ICAI, Universitat Pontifícia de Comillas i xarxa NanoDYF)
17.45 h – 18.15 h Experiències en nanodivulgació: exposicions, unitats didàctiques, tallers i certàmens (Sra. P.A. Serena, CSIC-ICMM)
18.15 h – 19.00 h Nanopinion i  kits d’ensenyament (Sra. Rosina Malagrida)
19.00 h – 20.00 h Taula rodona i intercanvi d’opinions

Mòdul 2 (5 h)

•  Visita a un centre tecnològic o de recerca.

Pràctiques de laboratori demostratives de nanotecnologia amb visita teoricopràctica al centre de caracterització CCiTUB (AFM, TEM, SEM i XPS)

Francesca Peiró, Mauricio Moreno, Sonia Estradé i Albert Romano (IN2UB)

Jordi Díaz, Joan Mendoza, Lorenzo Calvo i Ferran Seco (CCiTUB)

Amb els mòduls 1 i 2 pretenem familiaritzar els mestres amb les eines, el llenguatge i els processos de la nanociència i la nanotecnologia i crear mòduls i tallers d’aprenentatge perquè els professors els puguin aplicar a l’aula. El programa està pensat per a la posterior difusió dels mòduls d’aprenentatge a través d’un lloc web creat a aquest efecte, visitant universitats i centres tecnològics, i mitjançant tallers de desenvolupament professional. Totes aquestes accions estan encaminades a augmentar la consciència i la participació del públic en general en la nanociència i la nanotecnologia.

Fase II. Nanotecnologia a l’aula i jornada científica

Durant el segon semestre del curs acadèmic (maig de 2015), els professors de secundària i batxillerat treballaran amb els seus alumnes en la realització d’una sèrie d’experiments presentats en forma de kit i de fitxes didàctiques centrades en diferents aspectes de la nanotecnologia  (nanomaterials, mesures, riscos i beneficis, etc.). Això els permetrà transmetre el coneixement adquirit al mòdul I, tant des d’un punt de vista teòric com pràctic. A part, els professors tindran una guia didàctica que contindrà una selecció d’experiments de tot tipus, en format escrit o multimèdia, que facilitaran les activitats a l’aula.

Tot això finalitzarà amb una jornada científica, que es farà a la Universitat de Barcelona, en la qual l’alumnat presentarà les activitats fetes a l’aula, en format pòster. La jornada estarà supervisada per experts en nanotecnologia de la Universitat de Barcelona.

Calendari proposat

Fase I

Mòdul 1: 26 de febrer de 2015. De 15 h a 20.00 h

Mòdul 2: 5 de març de 2015. De 15 h a 20.00 h

Fase II

Jornada científica: per concretar, maig de 2015

Lloc

Fase I: CCiTUB. C/ Lluís Solé i Sabaris, 1

Fase II: Facultat de Física i Química de la UB.

Places: 25

Preu: gratuït

Període d’inscripció
Del 27 de gener al 23 de febrer de 2015

Per Internet:  Matrícula tancada

Informació i/o consultes

A/e: icecursos@ub.edu
Tel.: 934 021 024

Les activitats organitzades per l’ICE tenen els mateixos efectes per al professorat que les activitats incloses en el Pla de formació permanent del Departament d’Ensenyament.

Els certificats d’aquests cursos s’incorporen directament a l’expedient de formació del professor/a (XTEC) i es poden utilitzar com a acreditació per participar en els diferents concursos o convocatòries del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, amb els termes que indiqui cada convocatòria.

Per iniciar aquesta activitat cal que hi hagi un nombre mínim de persones inscrites.

 

Més informació

Institut de Ciències de l'Educació (ICE)

Passeig de la Vall d'Hebron, 171
08035 Barcelona
Telèfon: 93 403 51 75
Fax: 93 402 10 16

Veure Ubicació

  Bústia de queixes i suggeriments