Jornada Construint una universitat compromesa i crítica: Aprenentatge Servei i Objectius de Desenvolupament Sostenible

13 d’abril de 2018
Aula Capella de la Facultat de Filologia

Enllaç de matrícula

Presentació

Les universitats tenen un paper imprescindible en la transformació social i el desenvolupament sostenible. En aquest sentit, es fa necessari repensar la formació, la recerca i la innovació amb l’objectiu de construir “una ciutadania global crítica, activa i socialment compromesa amb un desenvolupament humà just i equitatiu” (ACUP, 2017).

El Grup d’Aprenentatge Servei de la Universitat de Barcelona organitza aquesta jornada amb la finalitat de poder reflexionar sobre la temàtica, a més de conèixer les experiències desenvolupades a la nostra universitat, tant en relació a l’aprenentatge servei com amb altres pràctiques de compromís i responsabilitat social en l’àmbit de la docència i la recerca.

Programa

9:30-9:45 Recollida de material

9:45-10:00 Inauguració

Javier Velaza, Degà de la Facultat de Filologia
Mònica Rius i Àngels Massip, Grup ApS(UB)

10:00-11:00 De la formació i la ciència a l’acció

Conferència a càrrec de Josep Maria Vilalta, Secretari executiu de l'Associació Catalana d'Universitats Públiques (ACUP)

11:00-12:30 Sessió de pòsters sobre Objectius de Desenvolupament Sostenible, aprenentatge servei i altres pràctiques formatives i de recerca responsables

12:30-13:45 Taula rodona sobre aprenentatge servei i altres pràctiques de compromís i responsabilitat social

Mònica Figueras, Vicerectora de Responsabilitat Social i Promoció de la Universitat Pompeu Fabra
Jordi Prat, Director de la Fundació Autònoma Solidària
Raúl Ramos, Vicedegà de Recerca i Doctorat de la Facultat d’Economia i Empresa
Maite Vilalta, Vicerectora d'Igualtat i Acció Social de la Universitat de Barcelona

13:45-14:00 Cloenda

Conxita Amat i Cristina Poblet, Grup ApS(UB)

Indicacions per a la presentació de pòsters:

  • Data màxima de presentació de la proposta de pòster: Dimarts 3 d’abril
  • Enviar la proposta de pòster a l’adreça de correu electrònic apsub@ub.edu
  • Data de notificació d’acceptació de pòster: Dimecres 4 d’abril
  • Els autors dels pòsters rebran un certificat de presentació
  • Requisits tècnics: format lliure, mida DinA0 (841×1189 mm)
  • Dades imprescindibles a fer constar en el pòster: Nom i Cognoms, Facultat

Per a saber-ne més:

Associació Catalana d’Universitats Públiques (2017). El compromís de les universitats catalanes amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible: cap a una educació transformadora per a un món nou. Disponible a http://www.acup.cat/sites/default/files/2017-09/declaraci%C3%B3%20ods%20web.pdf

UNESCO (2017). Sustainable Development Goals. Disponible a https://sustainabledevelopment.un.org/sdgs

UNESCO (2017) . Education for Sustainable Development Goals. Learning Objectives. Disponible a http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002474/247444e.pdf

The Australia/Pacific Regional Network (2017). Getting started with the SDGs in Universities. Disponible a http://ap-unsdsn.org/regional-initiatives/universities-sdgs/university-sdg-guide/

Activitat finançada en el marc de l'Acord de Formació per a l'Ocupació de les Administracions Públiques, signat mitjançant un conveni de col·laboració entre aquesta Universitat i l'Escola d'Administració Pública de Catalunya

 

 

Més informació

Institut de Desenvolupament Professional (IDP-ICE)

Passeig de la Vall d'Hebron, 171
08035 Barcelona
Telèfon: 93 403 51 75
Fax: 93 402 10 16

Veure Ubicació

  Bústia de queixes i suggeriments