Mapa i història dels feminismes: transformant els sabers a la universitat

Formadores

Coordina: PATRÍCIA MARTÍNEZ ÁLVAREZ. Departament d’Història, secció Història d’Amèrica i docent de Gènere i Història.

Docents: Assumpta Bassas Vila, professora i innovadora docent del Departament d’Història de l’Art, Mercedes Fernández Martorell, investigadora i docent del Departament d’Antropologia, Georgina Rabassó, docent del Departament de Filosofia, María Milagros Rivera Garretas, historiadora i catedràtica de la UB, Mariela Fargas, titular d’Història Moderna, Sònia Estrade, docent i membre de la Comissió d’Igualtat de la Facultat de Física i de la Junta d’AMIT-Cat.

Destinataris

Docents de la Universitat de Barcelona

Introducció

Al llarg de dos seminaris, el curs passat vam aprofundir en la relació entre la docència, la recerca, les polítiques universitàries i els feminismes. També ens vam apropar per veure si els feminismes són part important en els processos d’elaboració de diferents tipus de propostes acadèmiques a la Universitat.

Ens feia falta, ara, conèixer amb més deteniment el mapa i la història existents d’experiències i sabers feministes, i com, a més, han transformat les nostres vides i les nostres àrees de coneixement.

Així, en aquest curs, des d’una mirada d’innovació docent, farem un recorregut per la història dels feminismes, pel mapa actual, i els relacionarem amb els continguts amb què treballem des de l’antropologia, la història, les ciències experimentals, l’art i la filosofia.

Objectius

 • Aproximar-nos als diferents feminismes que han nascut i crescut en els darrers anys al món.
 • Conèixer com han transformat els sabers a la universitat dins àrees de coneixement que posen la mirada en les qüestions humanes (antropologia, filosofia, història) i també experimentals.
 • Preveure la relació entre els feminismes i les àrees de coneixement de les participants.

Contingut

 • 31 de gener, 16 h: Patrícia Martínez, historiadora: «Un “mapa” de feminismes».
 • 31 de gener, 17.30 h: María Milagros Rivera Garretas, historiadora: «La historia viviente».
 • 7 de febrer, 16 h: Assumpta Bassas, historiadora de l’art: «De què ens serveixen els mapes si no podem ballar-los? Feminismes en l’art i la història de l’art».
 • 7 de febrer, 17.30 h: Mercedes Fernández Martorell, antropòloga: «El mapa del cuerpo».
 • 14 de febrer, 16 h: Mariela Fargas, historiadora: «Mapa occidental dels estudis de gènere».
 • 14 de febrer,  17.30 h: Patrícia Martínez Álvarez, historiadora: «Amèrica Llatina: història en femení».
 • 21 de febrer, 16 h: Georgina Rabassó, filòsofa: «Filòsofes i/o feministes: pensar en un cos de dona». 
 • 21 de febrer, 17.30 h: Sònia Estrade, física: «Es pot construir una perspectiva feminista des de les ciències experimentals?».

Metodologia

Les sessions es desenvolupen a partir de l’exposició de la docent i de la creació participativa d’una part dels continguts sorgida de la contribució del grup d’alumnes.

Avaluació

Assistència, participació i elaboració a l’aula d’un mapa d’anàlisi i propostes a partir del treball de totes les participants.

Bibliografia

Bassas, Assumpta. «La verdad de Carla. Pensar y escribir historia del arte en el Estado Español». A: Diversos autors. Mujeres en el sistema del arte en España. Madrid: MAV (Mujeres en las Artes Visuales) - EXIT- Ministeri de Cultura, 2012, p. 58-71.

Birulés, Fina; Rius, Rosa (ed.). Pensadoras del siglo XX. Aportaciones al pensamiento filosófico femenino. Madrid: Isntituto de la Mujer, 2011.  http://www.inmujer.gob.es/areasTematicas/estudios/serieEstudios/docs/pensadorasSigloXX.pdf (consulta: 22/10/20187).

Faxedas, Lluïsa (cord.). Feminisme i història de l’art. Girona: Documenta Universitaria, 2009.

Gutiérrez, Raquel. Horizontes comunitario-populares. Producción de lo común más allà de las políticas estado-céntricas. Madrid: Traficantes de sueños, 2017. (Mapas).

Morini, Cristina. Por amor o a la fuerza. Feminización del trabajo y biopolítica del cuerpo. Madrid: Traficantes de sueño, 2014. (Mapas).

n.paradoxa. international feminist art journal 

http://www.ktpress.co.uk/

Oxford bibliographies

http://www.oxfordbibliographies.com/view/document/obo-9780199920105/obo-9780199920105-0034.xml

Rosa, María Laura. «La sonoridad de los caminos recorridos». Duoda. Revista d’Estudis Feministes, núm. 46, 2014, p. 38-52. 

http://www.raco.cat/index.php/DUODA/article/view/279173/366903

Durada

12 hores

Calendari

31 de gener, 7, 14 i 21 de febrer de 2018 de 16.00 a 19.00 h.

Places

20

Lloc

Facultat de Geografia i Història, aula 222

Idioma d’impartició

Català / Castellà

Activitat finançada en el marc de l’Acord de formació per a l’ocupació de les administracions públiques, signat mitjançant un conveni de col·laboració entre aquesta Universitat i l’Escola d’Administració Pública de Catalunya

Més informació

Institut de Desenvolupament Professional (IDP-ICE)

Passeig de la Vall d'Hebron, 171
08035 Barcelona
Telèfon: 93 403 51 75
Fax: 93 402 10 16

Veure Ubicació

  Bústia de queixes i suggeriments