Els dispositius mòbils a l’aula: d’enemics a amics

Curs en línia

Formadora

Ingrid Noguera Fructuoso
Investigadora i dissenyadora instruccional a la UOC

Destinataris

Docents universitaris, amb coneixements de les eines web 2.0, que vulguin explorar les possibilitats dels mòbils en educació. Es recomana haver realitzat el curs #mAprenentatge: Introducció a l’ús dels mòbils a les aules prèviament.

Introducció

Els dispositius mòbils han proliferat fins a convertir-se en un element indispensable en la nostra vida quotidiana. No només els utilitzem per a comunicar-nos sinó per a infinitat d’utilitats donades les diverses aplicacions que ens ofereixen i els diferents formats en que es presenten. Els nostres estudiants, nadius digitals, han adoptat els mòbils com a signe d’identitat i en fan un ús intensiu, fins i tot, a les aules. Són molts els que s’han plantejat com aprofitar aquestes eines, tan potents i familiars per als estudiants, en educació. Gràcies als diversos estudis que s’han realitzat sobre el tema sabem que els mòbils motiven als estudiants i que permeten un aprenentatge ubic i significatiu. Nosaltres, com a professors, tenim l’oportunitat d’explotar les possibilitats docents dels dispositius mòbils i d’introduir-los com a una eina més per a l’aprenentatge. En aquest curs, doncs, s’oferiran les bases per a poder dissenyar i conduir activitats amb el suport de dispositius mòbils.

Objectius

  • Comprendre el canvi de paradigma que representa l’ús de dispositius mòbils en educació.
  • Reconèixer les possibilitats i dificultats en l’aplicació de l’aprenentatge mòbil a l’aula.
  • Explorar eines i dispositius que permetin un aprenentatge flexible, personalitzat i ubic.
  • Aprendre a dissenyar activitats amb dispositius mòbils.
  • Compartir experiències d’ús de dispositius mòbils a les aules.

Contingut

  • Introducció a l’aprenentatge mòbil (m-learning).
  • Avantatges, obstacles i mites de l’aprenentatge mòbil.
  • Eines per a dissenyar activitats amb dispositius mòbils.
  • Possibilitats docents i experiències reals d’aprenentatge amb dispositius mòbils.

Metodologia

Es combinarà l’ús de recursos en diferents formats per a l’aprofundiment en la temàtica amb activitats de reflexió i pràctica aplicada als contextos formatius de cada participant.

Avaluació

Es demanarà als participants que realitzin activitats d’aprofundiment així com dur a terme un projecte individual de disseny d’una activitat d’aprenentatge amb suport de dispositius mòbils per a la seva implementació a les aules universitàries.

Es consideraran aprovats tots els participants que hagin realitzat les activitats i hagin participat activament en les discussions d’aula.

Bibliografia

Durada

30 hores

Calendari

Del 31 de maig al 30 de juny de 2019

Places

30

Lloc

En línia

Idioma d’impartició

Català

Activitat finançada en el marc de l'Acord de Formació per a l'Ocupació de les Administracions Públiques, signat mitjançant un conveni de col·laboració entre aquesta Universitat i l'Escola d'Administració Pública de Catalunya

 

Més informació

Institut de Desenvolupament Professional (IDP-ICE)

Passeig de la Vall d'Hebron, 171
08035 Barcelona
Telèfon: 93 403 51 75
Fax: 93 402 10 16

Veure Ubicació

  Bústia de queixes i suggeriments