Taller Aprendre fent: Aprenentatge Servei

Formador/a
Grup ApS(UB)

Destinataris
Professorat de la universitat de qualsevol àmbit acadèmic.

Introducció

L’aprenentatge servei (ApS) és una proposta que integra el servei a la comunitat i l’aprenentatge acadèmic en un sol projecte que permet als estudiants formar-se tot treballant sobre necessitats reals de l’entorn amb l’objectiu de millorar-lo.

L’ApS no és només una estratègia d’aprenentatge per aconseguir que els estudiants adquireixin més i millors coneixements. Tampoc és un conjunt de tasques de voluntariat per sensibilitzar els estudiants, encara que és una bona idea incorporar l’ajuda a la comunitat com a dinamisme formatiu.

L’aprenentatge servei pretén vincular el coneixement acadèmic amb l’activitat pràctica, oferir una experiència formativa que alhora tingui utilitat social i contribuir a la formació de ciutadans i futurs professionals.

Objectius

Conèixer els fonaments de l’aprenentatge servei com a metodologia docent.

Caracteritzar els components i els elements fonamentals de l’aprenentatge servei.

Dissenyar un projecte d’aprenentatge servei.

Contingut

Conceptualització de l’ApS

Components de l’ApS

Elements a considerar per la posada en marxa d’un projecte d’ApS

Exemples en diferents disciplines a nivell nacional i internacional

Disseny d’un projecte d’ApS

Metodologia

Les persones interessades a posar en pràctica l’ApS com a metodologia docent rebran assessorament en el procés de disseny i implementació a l’aula. Per aquest motiu, es recomana haver assistit a la Jornada sobre ApS del dia 22 de març.

El taller s’estructurarà al llarg de diferents sessions. A la primera sessió (3 hores) es farà una reagrupació dels docents per àrees de coneixement, matèries o assignatures. Cada grup identificarà i dissenyarà els projecte d’ApS que posaran en pràctica més endavant. Posteriorment, al llarg de 6 hores, es concretarà cada projecte (detecció de necessitats, cerca d’entitats, relació amb l’assignatura, ...) i els integrants del grup partiicparan activament en aquest procés de definició. Per últim hi haurà una sessió de posada en comú dels projectes realitzats (3 hores), analitzant-ne punts forts i aspectes a millorar.

Avaluació

L’avaluació es desenvoluparà a partir de les valoracions dels participants i de l’anàlisi dels aprenentatges desenvolupats en la posada en pràctica dels projectes d’ApS.

Bibliografia

Escofet, A. y Fuertes, M.T. (Coord.). Construint vincles entre universitat i societat. 20 experiències d’aprenentatge servei a les universitats catalanes. Barcelona: Edicions Universitat de Barcelona (Pedagogies UB).

Martínez, M. (coord) (2008) Aprenentatge servei i responsabilitat social de les universitats. Barcelona: Octaedro i Fundació Jaume Bofill

Puig, J.M. (2012) Compromís cívic i aprenentatge servei a la universitat. Barcelona: Graó

Rubio, L. y Escofet, A. (Coords.) (2017). Aprendizaje-servicio (ApS): claves para su desarrollo en la universidad. Barcelona: Octaedro / ICE-UB.

Durada

12 h (6 hores presencials i 6 hores virtuals)

Calendari

6 de maig i 6 de juny de 2019 de 10h a 13h

Places

 

20 places

Lloc

Facultat d'Economia i Empresa, edifici 696, aula 2018

Idioma d’impartició

Català

Activitat finançada en el marc de l'Acord de Formació per a l'Ocupació de les Administracions Públiques, signat mitjançant un conveni de col·laboració entre aquesta Universitat i l'Escola d'Administració Pública de Catalunya

Més informació

Institut de Desenvolupament Professional (IDP-ICE)

Passeig de la Vall d'Hebron, 171
08035 Barcelona
Telèfon: 93 403 51 75
Fax: 93 402 10 16

Veure Ubicació

  Bústia de queixes i suggeriments