Programa de formació per a joves investigadors de la Universitat de Barcelona

CURS 2013 – 2014

Dra. Teresa Pagès, Dr. Xavier Testar, Dr. Joan Guàrdia

Objectiu: dotar de recursos i formació per a la recerca el col·lectiu de joves investigadors de la Universitat de Barcelona.

Destinataris: personal de la Universitat de Barcelona, contractat, becari o tècnic de suport a la recerca, en fase predoctoral o postdoctoral (en aquest cas, que faci com a màxim un any que ha defensat la tesi).

Activitats: estan organitzades en quatre mòduls, el primer de caràcter introductori i els tres restants d’unes 12 hores cadascun. Cada mòdul, excepte l’introductori, es duu a terme de manera comprimida en una setmana, en horari de 16 a 19 hores.

Cada mòdul pretén proporcionar eines als joves investigadors perquè puguin fer front als reptes que actualment planteja la recerca:

  • El mòdul introductori serveix per fer una introducció general als temes propis de la recerca i donar les referències institucionals de com s’entén en el període de formació.
  • El primer mòdul tracta de la formació a propòsit de com fer recerca i com difondre-la (protocols, bases de dades, bibliometria, publicacions, etc.).
  • El segon mòdul està dedicat a l’aprenentatge de l’arquitectura de la recerca (projectes, convocatòries, recursos propis i aliens, etc.).
  • Finalment, el darrer mòdul se centra en la gestió de la recerca i en la transferència del coneixement generat, i inclou aspectes de la creació d’empreses i l’emprenedoria.

Certificació: s’expedirà un certificat de l’ICE del Pla de formació per a joves investigadors, en què constarà el mòdul que s’hagi fet. És imprescindible l’assistència a totes les sessions del mòdul per poder optar al certificat corresponent.

Preu: gratuït

PROGRAMA

Més informació

Institut de Ciències de l'Educació (ICE)

Passeig de la Vall d'Hebron, 171
08035 Barcelona
Telèfon: 93 403 51 75
Fax: 93 402 10 16

Veure Ubicació

  Bústia de queixes i suggeriments