Quaderns de Docència Universitària

L'Institutde Ciències de l'Educació (ICE) de la Universitat de Barcelona inicià fa uns anys la publicació dels Quaderns de Docència Universitària, amb l'objectiu de posar a l'abast del professorat universitari documents i materials de treball referits a temes relacionats amb la docència superior que facilitessin la seva formació, l'intercanvi d'experiències i la difusió de "bones pràctiques" docents. Amb aquests Quaderns pretenem estar atents als temes nous i emergents en l'actual conjuntura universitària, que correspongui a les línies següents:

  • Propostes de marcs de referència rigorosos i generals que ajudin a clarificar conceptes clau;
  • Estratègies docents i bones pràctiques de planificació, metodologia i avaluació de l'ensenyament- aprenentatge, desenvolupades en contextos acadèmics específics i diversos;
  • Tècniques i tàctiques, de marcata caràcter didàctic, presentades en materials i propostes concretes de treball i reflexió sobre pràctica d'equips disciplinaris o interdisciplinaris.
Normas de presentación de originales para la colección Revisores Consell de redacció

 

     
 

Experiències de lectura acadèmica intensiva amb estudiants de Grau (Ciències de l’Educació, Ciències Socials i Humanitats)
Turull, M. (Coord)
IDP-ICE-UB (2019)
Text en català
Texto en castellano

   

El compromís ètic en la formació universitària: reflexions i recomanacions
Esteban, F. , Margarita, M. , Begoña, M. i Vilafranca, I.
IDP-ICE-UB (2019)

Text en català 
Texto en castellano 

El pensamiento reflexivo a través de las metodologías narrativas: experiencias de innovación en educación superior
Sabariego, M. (Coord)

ICE-UB (2018)

Text en català 

Texto en castellano 
 

El pràcticum del Grau de Pedagogia: la implicació de l'estudiant en l'optimització de l'itinerari formatiu
Martinez, S. (Coord)
ICE-UB (2018)

Text en català
Texto en castellano 

L’aprenentatge basat en la indagació i el codisseny

Pastor, X. , Lozano, R. i
Gros, B.


ICE-UB (2017)
Text en català 


Texto en castellano 

Unitats d’aprenentatge interdisciplinari en la doble titulació de Mestre d’Educació Infantil i d’Educació Primària
Violant, V. (Coord.)
ICE-UB (2017)
Text en català

Texto en castellano 

Un cas clínic sobre el consum de risc d'alcohol com a eina d'integració de coneixements en el Grau de Farmàcia
Cambras, T. i Rodamilans, M.
ICE-UB (2017)
Text en català

Texto en castellano 
Els treballs de fi de grau a la Universitat de Barcelona
Sayós, R. , Amador, J.A,
Pagès, T. (coord.)
ICE-UB (2016)
Text en català

Texto en castellano 
 
L'escriptura acadèmica
Tolchinsky, L. (coord.)
ICE-UB (2014)

Text en català
Texto en castellano 
La planificació i l'avaluació de la formació pedagògica del professorat universitari: orientacions per a la seva definició institucional
Cordero, Graciela
Luna, E., McAnally, L., Serna, A. (coord.)

ICE-UB (2014)
Text en català
Texto en castellano 

Competències transversals a les titulacions de grau de la Universitat de Barcelona
Sayós, R. (coord.)
ICE-UB (2013)

Text en català
Texto en castellano 

Rúbriques per a l'avaluació de competències
Alsina, J. (coord.)
ICE-UB (2013)
Text en català

Texto en castellano 

De la detecció de les necessitats formatives de caire pedagògic a l’elaboració d’un pla de formació a la universitat
Arànega, S.
ICE-UB (2013)

   Text en català  
Texto en castellano 

La formació del professorat novell a la Universitat de Barcelona
J. A. Amador (coord.)
ICE-UB (2012)

  Text en català  
Texto en castellano

Com elaborar un portafolis per millorar la docència universitària. Una experiència de formació del professorat novell
Bozu, Zoia
ICE-UB (2012)

  Text en català  
Texto en castellano

Elements per a una bona experiència de pràctiques externes que afavoreixi l'aprenentatge
M. Freixa, A. M. Novella, N. Pérez
ICE-UB (2012)

  Text en català  
Texto en castellano

Biologia I: una experiència d'aprenentatge actiu per assolir competències generals
G. A. Llorente, M. Soley
, I. Álvaro, B. Arias, M. C. Auladell, J. Azcón, N. Bonada, J. R. Ferrer, J. Gomà, J. Martínez, E. Mateos, F. Mestres, M. Rieradevall, D. Vinyoles
ICE-UB (2011)
  Text en català  
Texto en castellano

Qualitat del professorat: un model de competències acadèmiques
M. A. Saravia
ICE-UB (2011)

  Text en català  
Texto en castellano

Aprendre des de la indagació
a la universitat

F. Hernández , A. Forés, A.M. Sancho, J. A. Sánchez, S. Casablancas, A. Creus, F. Herraiz i C. Padró
ICE-UB (2011)

  Text en català  
Texto en castellano

Avaluació per competències
a la universitat: les competències transversals

J. Alsina (coord.)
ICE-UB (2010)

  Text en català  
Texto en castellano

L’ensenyament reflexiu a l’educació superior
J. L. Medina, B. Jarauta, F. Imbernon
ICE-UB (2010)

  Text en català  
Texto en castellano

Ensenyar amb casos audiovisuals en l'entorn virtual:  metodologia i resultats
X. Triadó, P. Aparicio, N. Jaría, E. Gallardo i A. Elasri
ICE-UB (2010)

  Text en català  
Texto en castellano

Guia per a l'elaboració d'activitats d'aprenentatge
W. Penzo, (Coord.)
ICE-UB (2010)

  Text en català  
Texto en castellano

Millorar l'ensenyament i l'aprenentatge a la universitat
F. Imbernon
ICE-UB (2009)

  Text en català  
Texto en castellano

Condicions per a una avaluació continuada que afavoreixi l'aprenentatge
G.Gibbs i C. Simpson
ICE-UB (2009)

  Text en català  
Texto en castellano

Química a la interfície entre el batxillerat i la universitat
(Núm.12)
G. Fonrodona, i M. Rodríguez (coord.)
ICE-UB (2008)

  Text en català  
Texto en castellano

Les webquest, una metodologia d'aprenentage cooperatiu. Basada rn l'accés, el maneig i l'ús d'informació de la xarxa
(Núm.11)
J. Quintana i E. Higueras
ICE-UB (2007)

  Text en català  
Texto en castellano

Aplicació de la carpeta d'aprenentatge a la universitat
(Núm.10)
N. Giné (Coord.)
ICE-UB (2007)

  Text en català  
Texto en castellano

Campus virtual UB: un nou entorn d'ensenyament-aprenentatge
(Núm.9)
J. Simon
ICE-UB (2007)

  Text en català  
Texto en castellano

Avaluació continuada i ensenyament de les competències d' autoregulació
(Núm.8)
C.Coll, M.J. Rochera, R.M. Mayordomo, i M. Naranjo
ICE-UB 
(2007)

  Text en català  
Texto en castellano

La recerca sobre docència a la universitat: l'ús d'entorns electrònics en l'educació superior
(Núm. 7)
B. Gros i P. Kirschner
ICE-UB (2006)

  Text en català  
Texto en castellano

Ensenyar i aprendre amb TIC a la universitat
(Núm. 6)
A. Escofet, A. Alabart i G. Vilà
ICE-UB (2006)

  Text en català  
Texto en castellano

El debat sobre les competències a l'ensenyament universitari
(Núm. 5)
J. Carreras i P. Perrenoud
ICE-UB (2005)

  Text en català  
Texto en castellano

Metodologia participativa a l'aula universitària. La participació de l'alumnat
(Núm. 4)
F. Imbernon i J.L. Medina
ICE-UB (2005)

Text en català  
Texto en castellano

L'avaluació alternativa dels aprenentatges
(Núm. 3)
J. Mateo i F. Martínez
ICE-UB (2005)

  Text en català  
Texto en castellano

L'avaluació dels Aprenentatges. Construcció d'instruments
(Núm. 2)
A. Sans
ICE-UB (2004)

  Text en català  
Texto en castellano

Pla Docent. Planificar les assignatures en el marc de l'Espai Europeu d'Educació Superior
(Núm. 1)
A. Parcerisa
ICE-UB (2004)

  Text en català  
Texto en castellano

:: Condicions d'ús

Més informació

Institut de Desenvolupament Professional (IDP-ICE)

Passeig de la Vall d'Hebron, 171
08035 Barcelona
Telèfon: 93 403 51 75
Fax: 93 402 10 16

Veure Ubicació

  Bústia de queixes i suggeriments