Quaderns de Docència Universitària

L'Institutde Ciències de l'Educació (ICE) de la Universitat de Barcelona inicià fa uns anys la publicació dels Quaderns de Docència Universitària, amb l'objectiu de posar a l'abast del professorat universitari documents i materials de treball referits a temes relacionats amb la docència superior que facilitessin la seva formació, l'intercanvi d'experiències i la difusió de "bones pràctiques" docents. Amb aquests Quaderns pretenem estar atents als temes nous i emergents en l'actual conjuntura universitària, que correspongui a les línies següents:

  • Propostes de marcs de referència rigorosos i generals que ajudin a clarificar conceptes clau;
  • Estratègies docents i bones pràctiques de planificació, metodologia i avaluació de l'ensenyament- aprenentatge, desenvolupades en contextos acadèmics específics i diversos;
  • Tècniques i tàctiques, de marcata caràcter didàctic, presentades en materials i propostes concretes de treball i reflexió sobre pràctica d'equips disciplinaris o interdisciplinaris.
Normas de presentación de originales para la colección Revisores Consell de redacció

 

   
 

La evaluación de competencias en profesionales de la salud mediante la
metodología de la simulación

Marta Raurell Torredà
(coord.)
Texto en castellano

Experiències de lectura acadèmica intensiva amb estudiants de Grau (Ciències de l’Educació, Ciències Socials i Humanitats)
Turull, M. (coord)
IDP-ICE-UB (2019)

Text en català
Texto en castellano

 

 

El compromís ètic en la formació universitària: reflexions i recomanacions
Esteban, F. , Margarita, M. , Begoña, M. i Vilafranca, I.
IDP-ICE-UB (2019)

Text en català 
Texto en castellano 

El pensamiento reflexivo a través de las metodologías narrativas: experiencias de innovación en educación superior
Sabariego, M. (Coord)

ICE-UB (2018)

Text en català 

Texto en castellano 
 

El pràcticum del Grau de Pedagogia: la implicació de l'estudiant en l'optimització de l'itinerari formatiu
Martinez, S. (Coord)
ICE-UB (2018)

Text en català
Texto en castellano 

L’aprenentatge basat en la indagació i el codisseny

Pastor, X. , Lozano, R. i
Gros, B.


ICE-UB (2017)
Text en català 


Texto en castellano 

Unitats d’aprenentatge interdisciplinari en la doble titulació de Mestre d’Educació Infantil i d’Educació Primària
Violant, V. (Coord.)
ICE-UB (2017)
Text en català

Texto en castellano 

Un cas clínic sobre el consum de risc d'alcohol com a eina d'integració de coneixements en el Grau de Farmàcia
Cambras, T. i Rodamilans, M.
ICE-UB (2017)
Text en català

Texto en castellano 
Els treballs de fi de grau a la Universitat de Barcelona
Sayós, R. , Amador, J.A,
Pagès, T. (coord.)
ICE-UB (2016)
Text en català

Texto en castellano 
 
L'escriptura acadèmica
Tolchinsky, L. (coord.)
ICE-UB (2014)

Text en català
Texto en castellano 
La planificació i l'avaluació de la formació pedagògica del professorat universitari: orientacions per a la seva definició institucional
Cordero, Graciela
Luna, E., McAnally, L., Serna, A. (coord.)

ICE-UB (2014)
Text en català
Texto en castellano 

Competències transversals a les titulacions de grau de la Universitat de Barcelona
Sayós, R. (coord.)
ICE-UB (2013)

Text en català
Texto en castellano 

Rúbriques per a l'avaluació de competències
Alsina, J. (coord.)
ICE-UB (2013)
Text en català

Texto en castellano 

De la detecció de les necessitats formatives de caire pedagògic a l’elaboració d’un pla de formació a la universitat
Arànega, S.
ICE-UB (2013)

   Text en català  
Texto en castellano 

La formació del professorat novell a la Universitat de Barcelona
J. A. Amador (coord.)
ICE-UB (2012)

  Text en català  
Texto en castellano

Com elaborar un portafolis per millorar la docència universitària. Una experiència de formació del professorat novell
Bozu, Zoia
ICE-UB (2012)

  Text en català  
Texto en castellano

Elements per a una bona experiència de pràctiques externes que afavoreixi l'aprenentatge
M. Freixa, A. M. Novella, N. Pérez
ICE-UB (2012)

  Text en català  
Texto en castellano

Biologia I: una experiència d'aprenentatge actiu per assolir competències generals
G. A. Llorente, M. Soley
, I. Álvaro, B. Arias, M. C. Auladell, J. Azcón, N. Bonada, J. R. Ferrer, J. Gomà, J. Martínez, E. Mateos, F. Mestres, M. Rieradevall, D. Vinyoles
ICE-UB (2011)
  Text en català  
Texto en castellano

Qualitat del professorat: un model de competències acadèmiques
M. A. Saravia
ICE-UB (2011)

  Text en català  
Texto en castellano

Aprendre des de la indagació
a la universitat

F. Hernández , A. Forés, A.M. Sancho, J. A. Sánchez, S. Casablancas, A. Creus, F. Herraiz i C. Padró
ICE-UB (2011)

  Text en català  
Texto en castellano

Avaluació per competències
a la universitat: les competències transversals

J. Alsina (coord.)
ICE-UB (2010)

  Text en català  
Texto en castellano

L’ensenyament reflexiu a l’educació superior
J. L. Medina, B. Jarauta, F. Imbernon
ICE-UB (2010)

  Text en català  
Texto en castellano

Ensenyar amb casos audiovisuals en l'entorn virtual:  metodologia i resultats
X. Triadó, P. Aparicio, N. Jaría, E. Gallardo i A. Elasri
ICE-UB (2010)

  Text en català  
Texto en castellano

Guia per a l'elaboració d'activitats d'aprenentatge
W. Penzo, (Coord.)
ICE-UB (2010)

  Text en català  
Texto en castellano

Millorar l'ensenyament i l'aprenentatge a la universitat
F. Imbernon
ICE-UB (2009)

  Text en català  
Texto en castellano

Condicions per a una avaluació continuada que afavoreixi l'aprenentatge
G.Gibbs i C. Simpson
ICE-UB (2009)

  Text en català  
Texto en castellano

Química a la interfície entre el batxillerat i la universitat
(Núm.12)
G. Fonrodona, i M. Rodríguez (coord.)
ICE-UB (2008)

  Text en català  
Texto en castellano

Les webquest, una metodologia d'aprenentage cooperatiu. Basada rn l'accés, el maneig i l'ús d'informació de la xarxa
(Núm.11)
J. Quintana i E. Higueras
ICE-UB (2007)

  Text en català  
Texto en castellano

Aplicació de la carpeta d'aprenentatge a la universitat
(Núm.10)
N. Giné (Coord.)
ICE-UB (2007)

  Text en català  
Texto en castellano

Campus virtual UB: un nou entorn d'ensenyament-aprenentatge
(Núm.9)
J. Simon
ICE-UB (2007)

  Text en català  
Texto en castellano

Avaluació continuada i ensenyament de les competències d' autoregulació
(Núm.8)
C.Coll, M.J. Rochera, R.M. Mayordomo, i M. Naranjo
ICE-UB 
(2007)

  Text en català  
Texto en castellano

La recerca sobre docència a la universitat: l'ús d'entorns electrònics en l'educació superior
(Núm. 7)
B. Gros i P. Kirschner
ICE-UB (2006)

  Text en català  
Texto en castellano

Ensenyar i aprendre amb TIC a la universitat
(Núm. 6)
A. Escofet, A. Alabart i G. Vilà
ICE-UB (2006)

  Text en català  
Texto en castellano

El debat sobre les competències a l'ensenyament universitari
(Núm. 5)
J. Carreras i P. Perrenoud
ICE-UB (2005)

  Text en català  
Texto en castellano

Metodologia participativa a l'aula universitària. La participació de l'alumnat
(Núm. 4)
F. Imbernon i J.L. Medina
ICE-UB (2005)

Text en català  
Texto en castellano

L'avaluació alternativa dels aprenentatges
(Núm. 3)
J. Mateo i F. Martínez
ICE-UB (2005)

  Text en català  
Texto en castellano

L'avaluació dels Aprenentatges. Construcció d'instruments
(Núm. 2)
A. Sans
ICE-UB (2004)

  Text en català  
Texto en castellano

Pla Docent. Planificar les assignatures en el marc de l'Espai Europeu d'Educació Superior
(Núm. 1)
A. Parcerisa
ICE-UB (2004)

  Text en català  
Texto en castellano

:: Condicions d'ús

Més informació

Institut de Desenvolupament Professional (IDP-ICE)

Passeig de la Vall d'Hebron, 171
08035 Barcelona
Telèfon: 93 403 51 75
Fax: 93 402 10 16

Veure Ubicació

  Bústia de queixes i suggeriments