Fitxa per a la selecció de projectes i activitats

 

 

 1. Títol de l’experiència o activitat d'aprenentatge

 

 

Professorat implicat

Correu electrònic
 

Context i destinataris

Presento l’experiència d’ús de Moodle en el marc global d’una assignatura

Presento l’ús de Moodle dins una activitat d'aprenentatge en una assignatura

 
Dades generals de l'activitat  
Assignatura
Ensenyament
Curs  
Nombre d'alumnes
Torn (matí o tarda)
Modalitat de l'ensenyament 

Tipus d’assignatura

 

Si has contestat altres, digues quines?

Modalitat de l’experiència o activitat

Agrupament per dur a terme l’activitat

Duració de l’activitat en dies o setmanes
Quines eines heu fet servir del campus Moodle?

Si has contestat altres, digues quines?

Quines altres eines complementàries utilitzes?  (dossier d'aprentatge, wiki, blogs, vídeo, ...)

  Què pretenies que aprenguessin els teus alumnes amb l’experiència o amb l’activitat?


   

  Descriu l’experiència o l’activitat breument. Comenta la metodologia didàctica, l’organització, el procés i els resultats, etc.

   

 

Explica com has avaluat els aprenentatges dels alumnes.

 

Fes una reflexió final de valoració de l’experiència fent referència a si els aprenentatges han estat els esperats,al nivell de satisfacció dels alumnes i del professorat implicat, a si ha hagut dificultats o no, a si s'ha requerit un esforç específic o no, a quins canvis o millores creus que cal introduir, etc.

 

Creus que la teva experiència o activitat és extrapolable a altres ensenyaments?
(de la mateixa àrea, de qualsevol àrea, en cursos o assignatures amb característiques concretes o similars ...)

 

Has rebut formació alguna vegada sobre l'ús de la plataforma Moodle?

No

Recordes quin curs vas fer i quan?

 

Moltes gràcies per participar en aquest intercanvi

 

 

 excel HUBc BKC
 • ICE UB
 • Secció Universitat