Secció Universitat | ICE. Institut de desenvolupament professional

Secció Universitat

Presentació

La Secció d’Universitat és responsable de programar el Pla de Formació del Professorat de la UB, per complir el precepte estatutari que recull com a dret del PDI «tenir accés a la formació permanent, amb la finalitat de garantir la constant millora de la tasca docent i investigadora».

L’activitat de formació adreçada al professorat de la UB s’aplica tant a la docència i la gestió com a la recerca i la transferència del coneixement, i compta amb la participació del centres a través del Consell de Coordinació de Formació de Centres.

Forma part també de les funcions de la Secció d’Universitat col·laborar amb altres institucions per a l’organització de tot tipus d’activitats relacionades amb el professorat universitari.

Objectius

La Secció d’Universitat té com a objectiu general impulsar la professionalització del professorat i contribuir a la millora de la qualitat de la docència universitària, a través del disseny, l’organització i la gestió de la formació permanent, i de l’assessorament, la informació i l’assistència tècnica al PDI.

Programes i/o oferta formativa

 

                   

:: Pla de Formació Permanent Professorat UB 2016

:: Memòria Secció Universitat. 2013-2014 i tardor 2014

 

Directori: 

Nom Correu electrònic Telèfon Càrrec i/o funcions
Pagès Costas, Teresa tpages@ub.edu 934035173 Cap de Secció d'Universitat
Amador Campos, Juan Antonio jamador@ub.edu 934035182 Programa de Formació Inicial
Forès Miravalles, Anna annafores@ub.edu 934035243 Programa de publicacions, difusió i xarxes
González Fernández, Evangelina egonzalez@ub.edu 934035198 Tècnica de formació
Grané Oró, Mariona mgrane@ub.edu 934035194 Professora col·laboradora
Gros Salvat, Begoña bgros@ub.edu 934035939 Cooperació Interuniversitària i CIDUI. Grup de recerca consolidat GR-EMA
Guàrdia Olmos, Joan jguardia@ub.edu 934035243 Programa de Formació en Gestió i Recerca
Marzo Ruiz, Lourdes lmarzo@ub.edu 934035239 Tècnica de formació
Parcerisa Aran, Artur artur.parcerisa@ub.edu 934035243 Programa de Planificació i Organització Docent. Grup de recerca consolidat GR-EMA
Pujolà Font, Joan Tomàs jtpujola@ub.edu 934035243 Programa de Comunicació Digital
Sánchez Valero, Joan Anton joananton.sanchez@ub.edu 934035173 Professor col·laborador
Sayós Santigosa, Rosa rsayos@ub.edu 934035182 Programa de Formació Permanent

Més informació

Institut de Ciències de l'Educació (ICE)

Passeig de la Vall d'Hebron, 171
08035 Barcelona
Telèfon: 93 403 51 75
Fax: 93 402 10 16

Veure Ubicació

  Bústia de queixes i suggeriments