Gestió de la informació per a la recerca

Campus
Campus de la Diagonal Portal del Coneixement
Idioma activitat
Català
Data
-
Modalitat
Presencial
GEstió de la recerca 1Gestió de le recerca 2