8a edició del premi anual “Maria Antònia Figuerola de treballs de recerca històrico-geogràfics amb aplicació didàctica per alumnes de primària, secundària i batxillerat”

La finalitat d'aquest premi és Impulsar iniciatives que aprofundeixin en el coneixement històric i geogràfic de Catalunya.


 

La finalitat d'aquest premi és Impulsar iniciatives que aprofundeixin en el coneixement històric i geogràfic de Catalunya.

Motivar als alumnes d’estudis universitaris a participar en experiències de recerca amb aplicació dins la pràctica educativa i obtenir propostes pedagògiques per millorar la qualitat de la didàctica de l’ensenyament de la història i geografia de Catalunya.

:: Més informació

Mafiguerola