Voices Matters

Centre de destinació: Departamento de Letras da Pontifícia Universidade Católica de Rio (PUCRio), Programa de Doctorat Literatura, Cultura e Contemporaneidade.
Dates de l’estada de recerca: Del 15 de novembre al 15 de gener
Sinopsi del projecte o treball a desenvolupar: Voices Matters

En la meva estada de recerca al programa de Doctorat Literatura, Cultura e Contemporaneidade del Departament de Lletres (PUC-Rio), vaig aprofundir des d’un enfocament teoric-pràctic, a la performativitat de l’escriptura poètic-literària i la seva oralitat sonificada, en relació amb l’inconscient i la construcció de la individuació personall i col·lectiva, des de la neurofenomenologia i els nous materialismes. El camp d’estudi va ser la Estruturação do self de l’artista brasilera Lygia Clark5, “performance -teràpia” que exemplifica una pràctica limítrofa entre allò estètic-polític-clínic basantse en l’estimulació sensitiva a través dels seus objetos relacionais (escultures) i la seva “veu-cos”, una veu que toca més que representa. A partir de la consulta del fons bibliogràfic de les Facultats d’Arts, Filosofia i Lletres de PUC-Rio i de les entrevistes a especialistes en L.Clark, vaig i estic combinant  l’escriptura de la meva tesi Carn Crítica. Art, Biopoder i Plasticitat en allò posthumà amb la generació d’un relat audiovisual on s’explora l’oralitat sonificada com a instrument antediscursiu, culturalment situat i com a eina empàtica de cohesió del cos personal i col·lectiu.

1. Objectius principals

1. Aprofundir en la Estruturação do self a través dels fons documentals de PUC-Rio, així com del treball de camp a través de l’assistència a seminaris, entrevistes a professors i professionals de l’art i de la psicologia especialistes en Lygia Clark i en pràctiques d’escriptura performativa (esmentats en la metodologia).
2. Aprofundir en l’obra de l’artista Lygia Clark, especialment en la Estruturação do self, experimentant en el meu propi cos la “performance-teràpia” que avui dia realitza la psicòloga Gina Ferreira que va treballar amb ella en vida; així com ampliar el treball de camp a través de l’entrevista.
3. Entrevistar la crítica d’art i psicoanalista Suely Rolnik, especialista en Lygia Clark, professora titulada de PUC-SP i Rio.
4. Explorar noves maneres de comunicació d’una tesi doctoral que té com a objecte d’estudi les relacions del contínuum corporeïtat-llenguatge-subjectivitat-col·lectivitat, des de la teoria i la pràctica.
5. Aprofundir en la influència de la performativitat del llenguatge formal, narratiu i poètic, en la nostra construcció com corporalitats encarnades.
6. Explorar la veu com a tacte (com freqüència) i el seu impacte en la memòria corporal i l’inconscient.
7. Experimentar amb la performativitat del llenguatge formal en relació a les qualitats materials de l’oralitat sonificada.
8. Explorar les influències principals de l’oralitat sonificada (to, ritme, volum, herzios) en la generació de la identitat cultural en el context de Rio de Janeiro.
9. Explorar els afectes i afeccions psico-somàtiques de l’oralitat sonificada, en les cançons populars del context brasiler.
10. Aprofundir en la capacitat empàtica i comunal que produeix el cant en relació a les neuronesmirall i a les pràctiques socials en el context de Rio de Janeiro.
11. Aprofundir a través de l’experimentació en primera persona de l’Estruturação do Self impartida actualment per Gina Ferreira, en la qualitat prelingüística de contingut no-conceptual que es troba en l’origen de les experiències estètiques, en aquest cas tàctils (entenent també el so com tacte), i el paper estructurant que juguen en la configuració de les pràctiques artístiques (hàbits, habilitats, tècniques) i dels seus significats subjectius, socials i mediambientals.

2. Metodologia

Aquesta va ser una recerca mixta, teorico-pràctica, basada en l’estudi de fons documentals i de treball de camp que intra-relaciona diferents àrees del pensament humanista i científic des d’on obrir, noves concepcions articulades a través de l’estudi experimental i hermenèutic de la producció artística i acadèmica.

3. Resultats

Els resultats estàn en procés 🙂