Article a la Revista Española de Lingüística Aplicada

Destaquem l’article titulat Análisis de las líneas de investigación y actuación en la enseñanza y el aprendizaje del lenguaje oral en contexto escolar, elaborat per la Dra. Marta Gràcia, Dra. Maria José Galván-Bovaira i el Dr. Manel Sánchez-Cano, per a la Revista Española de Lingüística Aplicada.

Abstract
En l’Educació obligatòria ensenyar i aprendre la competència lingüística en els seus àmbits de parlar i escoltar per comunicar-se i construir coneixement, requereix d’accions educatives específiques. Aquest treball revisa descriptivament les perspectives d’estudi que aborden aquest tema. Hem consultat diverses bases de dades per seleccionar els autors rellevants i identificar les estratègies i activitats que cada perspectiva prioritza per ensenyar i aprendre l’ús del llenguatge oral a l’aula. Les perspectives analitzades són set, incloent la didàctica de la llengua, la interacció comunicativa a l’aula, o el TIL (Tractament Integrat de Llengües), entre d’altres. Les estratègies d’ensenyament són diverses i les activitats més freqüents són les exposicions orals i els debats. Els resultats aporten una visió de conjunt i manifesten que l’ensenyament i l’aprenentatge de l’ús del llenguatge oral requereixen una programació i definició d’objectius d’aprenentatge sistemàtica.

Referència
Gràcia, M., Galván-Bovaira, M. J. y Sánchez-Cano, M. Análisis de las líneas de investigación y actuación en la enseñanza y el aprendizaje del lenguaje oral en contexto escolar. Revista Española de Lingüística Aplicada/Spanish Journal of Applied Linguistics, Volume 30, Issue 1, Jan 2017, p. 188 – 209. DOI: https://doi.org/10.1075/resla.30.1.08gra