Convocatòria de comunicacions. Repensant l’Educació: Horitzons i Desafiaments en la Pedagogia. Revista Catalana de Pedagogia.

Data límit: 30 de setembre de 2024

Per donar resposta a les noves demandes de la professió de la pedagogia, cal enfrontar els nous horitzons i desafiaments en la transformació de la pedagogia a Catalunya, especialment a la llum de la Llei Orgànica de la Simplificació i la Unificació de la Universitat (LOSU). Aquesta llei ha desencadenat un moviment de renovació en els graus de pedagogia a les universitats catalanes, fomentant una profunda reflexió sobre els processos educatius. Es preveuen una sèrie de canvis substancials, incloent-hi una revisió exhaustiva dels continguts curriculars, la introducció de noves metodologies d’ensenyament-aprenentatge, i un reforçament de les pràctiques de formació professional.

Per remodelar la pedagogia del futur és essencial també, considerar els resultats recents de l’Informe PISA. Aquests resultats, publicats recentment, mostren un panorama particular sobre l’eficàcia del sistema educatiu català a considerar en els canvis en la pedagogia per donar respostes des del sistema educatiu de Catalunya als reptes identificats, proporcionant una perspectiva complementària sobre els reptes i oportunitats de la pedagogia catalana, així com una base per a futures investigacions i polítiques educatives. A més, permet una anàlisi més completa dels factors que influeixen en el rendiment acadèmic dels estudiants catalans i en la seva preparació per a les exigències del segle XXI. 

Busquem contribucions que examinin les iniciatives educatives, els reptes en la implementació i els efectes en la formació dels professionals de l’educació. Amb un enfocament crític i proactiu, aspirem a reunir idees i investigacions que ajudin a guiar la pedagogia cap a un futur més prometedor i inclusiu.

Així, a través d’aquesta convocatòria de treballs, convidem a la comunitat acadèmica i als professionals de l’educació a reflexionar sobre aquests canvis i els seus efectes en la pedagogia del futur. En particular, estem interessats en explorar com aquests canvis legislatius han estat implementats en les institucions educatives, i com han estat rebuts pels estudiants i el personal docent. Quins són els desafiaments inherents a aquest procés de transició? Quins són els impactes observats en la formació dels futurs professionals de l’educació? Quines són les innovacions pedagògiques que han sorgit com a resultat d’aquestes reformes? A més, ens interessa comprendre com aquests canvis s’alineen amb les tendències globals en l’educació i com poden contribuir a la millora del sistema educatiu català.

Els treballs presentats poden abordar una àmplia gamma de temes relacionats amb aquests interrogants, incloent-hi estudis de cas, investigacions empíriques, reflexions crítiques, i propostes de polítiques educatives en experiències implementades. A través d’aquesta edició especial, aspirem a generar un diàleg ric i constructiu sobre el futur de la pedagogia a Catalunya, destacant les oportunitats i reptes que es presenten en el camí cap a una educació més inclusiva, innovadora i adaptada als reptes del segle XXI.

Els articles es poden enviar en català o anglès. Els treballs acceptats per la revista es publicaran en una de les seccions següents:

  • Articles de recerca: han de tenir una extensió màxima de 8.000 paraules i mínima de 4.500. Cal que s’ajustin als apartats següents: introducció, material i mètodes, resultats, conclusions i discussió, i bibliografia.  
  • Articles d’experiències: han de tenir una extensió d’entre 4.000 i 5.000 paraules. Cal que s’ajustin als apartats següents: introducció, context de la proposta, proposta d’intervenció, conclusions/discussió i bibliografia.

 

Podeu comprovar les instruccions detallades per a autors i autores en els següents enllaços: http://revistes.iec.cat/index.php/RCP/about/submissions#authorGuidelines (Cat)

 

http://revistes.iec.cat/index.php/RCP/about/submissions (Eng)